Tuyển dụng

Xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn phải đảm bảo những yêu cầu nào?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 78/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Chi tiết

Áp dụng ISO 22000:2007 doanh nghiệp thành công trong quản lý thực phẩm theo chuỗi

Bắt đầu từ năm 2015 thì  Công ty CP Rượu bia và nước giải khát AROMA đã chọn lựa áp dụng hệ thống quản lý thực phẩm ISO 22000 và đã thu được nhiều lợi ích to lớn trong việc quản lý chất lượng an toàn thực phẩm.

Chi tiết

Thực hành tốt 5S tại Công ty Điện lực Quảng Ninh đem lại nhiều lợi ích

Sau khi áp dụng phương pháp 5S tại Công ty ty điện lực Quảng Ninh mọi hoạt động của Công ty đã được cải thiện và đạt được những kết quả ấn tượng.

Chi tiết

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Chi tiết

Tuyển dụng Chuyên gia đánh giá

Tuyển dụng Chuyên gia đánh giá

Chi tiết
Gọi ngay