Quy chuẩn kỹ thuật về cấu trúc, định dạng phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu

Quy chuẩn kỹ thuật về cấu trúc, định dạng phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu

 Admin

Theo quy chuẩn QCVN 125:2021/BTTTT về cấu trúc gói tin và định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.


XEM THÊM: chứng nhận iso 13485 cho doanh nghiệp làm trang thiết bị y 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Thông tư số 02/2021/TT-BTTTT ngày 21/06/2021 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia - QCVN 125:2021/BTTTT (Quy chuẩn).

Hệ thống quy chuẩn này có quy định các yêu cầu về kỹ thuạt về cấu trúc gói thông tin và định dạng dữ liệu nhừm phục vụ công việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống cổng thông tin báo cáo trong hệ thống thông tin quốc gia. Chúng bao gồm: hệ thống thông tin báo cao của bộ cùng các cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc Chính phủ. Vv

Quy chuẩn quy định về cấu trúc 13 Gói tin: chế độ báo cáo; biểu mẫu báo cáo; biểu mẫu báo cáo đề cương; số liệu báo cáo; số liệu báo cáo danh sách; gửi đề cương báo cáo; trạng thái báo cáo; danh mục kỳ báo cáo; danh mục chỉ tiêu báo cáo; bộ chỉ số (KPI); danh mục nhóm chỉ số; danh mục phân tổ chỉ số; dữ liệu chỉ số (KPI).

QCVN 125:2021/BTTTT có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022. (ảnh minh họa)

Với quy chuẩn này không đưa ra những hướng dẫn về mô hình kết nối và tích hợp chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo.

Những hệ thống thông tin báo cáo này của các cơ quan ngang bộ và thuộc chính phủ. UBND cấp tỉnh, báo cáo của chính phủ. Thủ tướng Chính phủ phải được công bố hợp quy. Việc công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động sản xuất, cung cấp, khai thác và sử dụng sản phẩm là Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022.

xem thêm: khóa học ISO 14001:2015 dành cho học viên ngành môi trường. 

Gọi ngay