Tin tức sự kiên KNA

Quyết định lựa chọn KNA đào tạo FSC/CoC cho Công ty cổ phần đồ gỗ Starwood

Ngày nay vấn đề quản lí và bảo vệ rừng đang được toàn thế giới quan tâm đến. Vì vậy Công ty Cổ phần Đồ gỗ Starwood đã quyết định lựa chọn KNA là đơn vị đào tạo tiêu chuẩn FSC nhằm đem những giải pháp, khuyến khích và kiểm soát việc quản lí rừng phù hợp với môi trường và có lợi cho xã hội.

Chi tiết
Gọi ngay