Tư vấn BSCI cho các Doanh Nghiệp Việt

Tư vấn BSCI cho các Doanh Nghiệp Việt

 Admin

Nhiều năm trở lại đây bộ tiêu chuẩn BSCI đã được đông đảo các tổ chức, doanh nghiệp áp dụng và đạt được những kết quả tốt đẹp nhất cho các doanh nghiệp về trách nhiệm xã hội và đối xử tốt với người lao động hiện nay. BSCI - Sáng kiến Tuân thủ Xã hội Doanh nghiệp với mục tiêu đảm bảo rằng các doanh nghiệp đối tác toàn cầu tuân thủ các tiêu chuẩn xã hội cơ bản trong chuỗi cung ứng.

Tiêu chuẩn BSCI là viết tắt của: Business Social Compliance Initiative – Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh, ra đời năm 2003 từ đề xướng của Hiệp hội Ngoại thương (FTA) với mục đích thiết lập một diễn đàn chung cho các quy tắc ứng xử và hệ thống giám sát ở châu Âu về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Đối tượng áp dụng?

Tiêu chuẩn BSCI 2003 được áp dụng cho tất cả tổ chức, không phân biệt loại hình, địa điểm, quy mô,...

Đây là tiêu chuẩn mang tính chất tự nguyện, tập trung vào việc quản lý liên quan đến trách nhiệm xã hội.

Khi tổ chức xây dựng và đáp ứng theo tiêu chuẩn BSCI 2003, tổ chức có hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội có thể tạo ra môi trường làm việc giảm thiểu rủi ro liên quan đến an toàn lao động, công nhân được đối xử công bằng, nhằm thỏa mãn nhu cầu của người lao động, khách hàng và yêu cầu luật pháp.

 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA BỘ TIÊU CHUẨN BSCI

Trong bộ quy tắc ứng xử BSCI có đưa ra các quy định và nguyên tắc mà các doanh nghiệp có thể tuân thủ để đảm bảo rằng các điều kiện làm việc trong chuỗi cung ứng của họ đáp ứng các tiêu chuẩn xã hội cơ bản. Dưới đây là một số quy định chính của BSCI:

 

 1. Quyền Lao Động:Tổ chức được tự do tổ chức và hợp nhất lao động.tổ chức không được sử dụng lao động trẻ em.Không có lao động ép buộc hoặc lao động người nô lệ.Thực hiện chính sách công bằng về tiền lương và phúc lợi.
 2. An Toàn và Sức Khỏe:Tổ chức cần phải ung cấp môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho người lao động.Tổ chức cần phải đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo về an toàn làm việc.Tổ chức cần thực hiện các biện pháp để ngăn chặn tai nạn lao động.
 3. Giảm Thiểu Tác Động Môi Trường:Tổ chức, doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định và luật pháp môi trường.tổ chức này cần phải giảm thiểu tác động của sản xuất đến môi trường.
 4. Chống Phân Biệt Đối Xử:Tổ chức, doanh nghiệp cần phải đảm bảo rằng không có sự phân biệt đối xử đối với lao động.
 5. Giáo Dục và Đào Tạo:Cung cấp chương trình giáo dục và đào tạo cho lao động để phát triển kỹ năng và nâng cao hiểu biết về quyền lợi và trách nhiệm.
 6. Quản Lý Hợp Nhất:Thúc đẩy hợp nhất lao động và quản lý tích cực trong tổ chức.
 7. Chấp Nhận Xã Hội và Chính Trị:Tuân thủ các giới hạn về việc tham gia chính trị và xã hội.

Các doanh nghiệp thường xuyên đánh giá và theo dõi tuân thủ BSCI thông qua các đợt kiểm tra và đánh giá trong chuỗi cung ứng của họ để đảm bảo rằng các tiêu chuẩn xã hội cơ bản được duy trì.

Hậu quả của việc không tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử BSCI

Nếu một nhà cung ứng không đáp ứng được các tiêu chuẩn của Bộ quy tắc ứng xử BSCI, thì thanh viên của BSCI có thể sẽ lựa chọn các hành động sau đây:

Tạm dừng đơn hàng đang sản xuất hiện tại, hủy bỏ các hợp đồng liên quan, đình chỉ các hợp đồng trong tương lai và/ hoặc chấm dứt quan hệ kinh doanh với nhà cung ứng đã không tuân thủ.

Nếu kết quả của một đợt kiểm tra cho thấy không có sự tuân thủ đầy đủ Bộ quy tắc ứng xử BSCI, thì nhà cung ứng phải triển khai thực hiện ngay các hành động khắc phục như đã hướng dẫn, không được trì hoãn. Nhà cung ứng sẽ phải thống nhất với nhân viên kiểm tra về khoảng thời gian để triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục này, tuy nhiên không vượt quá 12 tháng.

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ BSCI CHO DOANH NGHIỆP

Để được đánh giá BSCI một cách hiệu quả nhất thì cần trải qua một quy trình đánh giá BSCI (Business Social Compliance Initiative) trong một doanh nghiệp thường bao gồm nhiều bước và hoạt động. Chúng tôi xin đưa ra cho bạn một trong những quy trình đánh giá BSCI cho doanh nghiệp như sau:

 

 1. Đăng Ký và Tham Gia:Tổ chức, doanh nghiệp của bạn cần đưa ra những quyết định nhằm tiến hành tham gia BSCI cũng như được đăng ký qua trang web hoặc bằng cách liên hệ trực tiếp với BSCI.
 2. Chuẩn Bị và Tự Đánh Giá:Bột iêu chuẩn BSCI này cần phải được chuẩn bị chỉnh chu. Tổ chức, doanh nghiệp cần chuẩn bị cho quá trình đánh giá bằng cách tự kiểm tra và đánh giá mức độ tuân thủ của họ với các tiêu chuẩn xã hội cơ bản của BSCI.
 3. Chọn tổ chức đánh giá uy tín (Audit Firm):Tổ chức, doanh nghiệp của bạn cần phải đưa ra những chọn lựa tổ chức đánh giá thật sự uy tín nhằm phê duyệt bởi BSCI nhằm thực hiện việc kiểm tra, đánh giá để đảm bảo tính độc lập và chuyên nghiệp trong quá trình đánh giá.
 4. Kiểm Tra đánh giá (Audit):Tổ chức đánh giá sẽ tiến hành thực hiện việc kiểm tra các cơ sở sản xuất của doanh nghiệp nhằm đánh giá lại mức độ tuân thủ bộ tiêu chuẩn BSCI. Tổ chức đánh giá BSCI sẽ tiến hành đánh giá, kiểm tra hồ sơ nhân sự, kiểm tra các điều kiện làm việc và xem xét các hồ sơ chứng từ có liên quan.
 5. Báo Cáo Kết Quả Kiểm Tra:Tổ chức đánh giá tiến hành cung cấp cho bên được đánh giá đưa ra một báo cáo chi tiết về kết quả kiểm tra, bao gồm cả những điểm mạnh và điểm yếu, cũng như các đề xuất cải thiện.
 6. Kế Hoạch Hành Động (Corrective Action Plan - CAP):Nếu tổ chức, doanh nghiệp có những vi phạm và các điểm yếu thì doanh nghiệp của bạn cần phải tiến hành một kế hoạch hành động nhằm khắc phục các vấn đề để cải thiện một hệ thống quản lý xã hội của họ.
 7. Tổng Hợp Báo Cáo và Đánh Giá Tổng Thể:BSCI tổng hợp các báo cáo và đánh giá để xác định liệu doanh nghiệp có đáp ứng được tiêu chuẩn hay không.
 8. Xác Nhận Tuân Thủ:Nếu doanh nghiệp đáp ứng đủ tiêu chuẩn, họ có thể nhận được xác nhận tuân thủ BSCI.
 9. Theo Dõi và Duy Trì Tuân Thủ:Doanh nghiệp cần tiếp tục duy trì và cải thiện tuân thủ theo thời gian, có thể thông qua các kiểm tra định kỳ.

Quy trình này có thể có thêm các yếu tố cụ thể tùy thuộc vào ngành công nghiệp và quy mô của doanh nghiệp. Đối với thông tin chi tiết hơn và hướng dẫn cụ thể, doanh nghiệp nên tham khảo tài liệu hướng dẫn và liên hệ trực tiếp với BSCI. Để được tư vấn BSCI chuẩn xác bạn có thể liên hệ chúng tôi để được tư vấn chuyên nghiệp nhất.

Hỗ trợ khách hàng

Thống kê truy cập

 • Hôm nay:

  327  lượt
 • Tất cả:

  3080393  lượt
Gọi ngay