Một bước tiến lớn cho Wal-Mart? Walmart chấp nhận SEDEX, BSCI, ICTI, WRAP, EICC, SA8000, BAP...

Một bước tiến lớn cho Wal-Mart? Walmart chấp nhận SEDEX, BSCI, ICTI, WRAP, EICC, SA8000, BAP...

 Admin

Theo như thông báo của tập đoàn bán lẻ Wal-mart thì tập đoàn này đã thông qua và chấp nhận các báo cáo, chứng nhận SEDEX, BSCI, ICTI, WRAP, EICC, SA 8000, BAP vvv và Better Work. Đánh giá Walmart truyền thống, thương được gọi là đánh giá RS hoặc đánh giá ES. ViỆC đánh giá liên quan đến lợi ích của người lao động như giờ lương, sức khỏe và an toàn, bảo vệ môi trường và các khía cạnh khác của trách nhiệm xã hội trong Doanh Nghiệp. Trong đó các yêu cầu của Walmart về an toàn phòng cháy chữa cháy được coi như là một tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất để đánh giá khách hàng.


Bắt đầu từ ngày 30 tháng 5 năm 2016 thì Wal-mart đã cho triển khai thí điểm đánh giá RS cho các hà cung cấp của Wal-Mart ASDA (bao gồm IPL và George) và thị trường bán lẻ Massmart:

Các nhà cung cấp được phép tham gia dự án nộp báo cáo đánh giá chứng nhận của bên thứ ba (bao gồm tám chứng nhận chính như ICTI, BSCI, SMETA, EICC, WRAP, SA8000) để thay thế các đánh giá Nguồn cung ứng có trách nhiệm của Wal-Mart truyền thống.

Xin lưu ý rằng dự án này chỉ dành cho các nhà cung cấp được bán cho thị trường Anh hoặc thị trường Nam Phi. Nếu nhà máy được bán cho các thị trường khác (như Mỹ, Mexico, Canada, v.v.), thì tạm thời không được phép tham gia vào dự án này.

Chúng ta hãy xem các bước cụ thể của dự án chạy thử!

Bước 1: Chọn một trong 8 dự án chứng nhận đánh giá sau:

SEDEX, BSCI, ICTI, WRAP, EICC, SA8000, BAP, BETTER WORK

Bước 2: Hoàn thành đánh giá nhà máy

A. Nếu bạn đã hoàn thành một trong các dự án đánh giá: Vui lòng gửi báo cáo đánh giá  hiện có.

Một báo cáo đánh giá hợp lệ phải là:

  • (1) Từ ngày công bố báo cáo cho đến ngày nộp báo cáo cho Wal-Mart chưa đầy một năm hoặc thời gian hiệu lực của chương trình chứng nhận được chọn là phổ biến; 
  • (2) Việc kiểm toán phải được thực hiện bởi một trong các tổ chức chứng nhận sau: chẳng hạn như ITS, BV, TUV Sud, SGS, UL, Elevate và AGC.

Lưu ý: Bảy tổ chức chứng nhận ở trên hiện cũng được Wal-Mart chỉ định cho đánh giá mua sắm đạo đức (RS); trong số đó, AGC được thêm vào năm 2015.

B. Nếu bạn chưa được chứng nhận: Vui lòng chọn một trong tám dự án chứng nhận và yêu cầu nhà máy chỉ định một trong bảy tổ chức chứng nhận để kiểm toán.

Bước 3: Gửi báo cáo theo một trong những cách sau

1) Chia sẻ báo cáo thông qua nền tảng SEDEX: http://www.sedexglobal.com; 

2) Gửi tài liệu PDF báo cáo kiểm toán cùng với số ID nhà máy tới RSPilot@walmart.com.

Wal-Mart công nhận những chứng nhận này, và việc nhà máy trở thành nhà cung cấp của Wal-Mart sẽ dễ dàng hơn nhiều. Có thể thực hiện chứng nhận thay thế cho việc kiểm tra của Wal-Mart trong chuỗi cung ứng toàn cầu không? Chúng ta hãy đợi và xem!

Lưu ý: Dự án này chỉ dành cho các nhà cung cấp đang bán cho thị trường Anh hoặc thị trường Nam Phi. Nếu nhà máy đang bán cho các thị trường khác (như Mỹ, Mexico, Canada, v.v.), thì tạm thời không được phép tham gia vào dự án này.

Gọi ngay