Liên minh Châu Âu đưa ra thông báo về công nhận cơ quan kiểm soát hữu cơ

Liên minh Châu Âu đưa ra thông báo về công nhận cơ quan kiểm soát hữu cơ

 Admin

Mới đây Liên minh châu âu (EU) có đưa r thông báo về dự thảo quy định sửa đổi Quy định (EU) 2018/848 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu có liê quan đến các tiêu chí nhằm công nhận các cơ quan kiểm soát có thẩm quyền thực hiện kiểm soát với các sản phẩm hữu cơ được chứng nhận organic tại các quốc gia thứ 3 và dể rút lại sự công nhận của họ.

Theo đó G/TBT/EU/798 có đưa ra các tiêu chí để công nhận các cơ quan kiểm soát có thẩm quyền được thực hiện việc kiểm soát đối với các sản phẩm hữu cơ ở các nước thứ 3 và để rút lại sự công nhận của họ.

Một khi được thông qua các quy định hữu cơ mới và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2022 thì ủy ban có thể công nhận các cơ quan kiểm soát có thẩm quyền thực hiện việc kiểm soát các sản phẩm hữu cơ nhập khẩu và cấp giấy chứng nhận hữu cơ organic tại các nước thứ 3. Xây dựng trên kinh nghiệm của Ủy ban với sự giám sát của các cơ quan kiểm soát hoạt động ở các nước thứ ba và nhằm đảm bảo tính mạnh mẽ của các hoạt động kiểm soát do các cơ quan kiểm soát thực hiện và đảm bảo tính toàn vẹn của các sản phẩm hữu cơ nhập khẩu từ các nước thứ ba, cần phải củng cố năng lực của các cơ quan kiểm soát để thực hiện các kiểm soát hiệu quả, đặc biệt là liên quan đến việc kiểm tra và lấy mẫu, đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm hữu cơ ở các nước thứ ba.

Thêm vào đó thì Liên minh Châu Âu EU có đưa ra thông báo về những dự thảo quy định bổ sung của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu với các yêu cầu về thủ tục nhằm công nhận với các cơ quan kiểm soát và cơ quan kiểm soát có thẩm quyền thực hiện được sự kiểm soát đối với các nhà khai thác và các nhóm doanh nghiệp được chứng nhận hữu cơ cùng các sản phẩm hữu cơ tại các nước thứ 3.

Sau khi công bố Quy định (EU) 2018/848 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về sản xuất hữu cơ và dán nhãn các sản phẩm hữu cơ và bãi bỏ Quy định của Hội đồng (EC) số 803/2007, cần phải thông qua Quy định được ủy quyền bổ sung Quy định ( EU) 2018/848 liên quan đến các quy định về thủ tục công nhận cơ quan kiểm soát. Hơn nữa, Quy định nên đưa ra các quy định về việc kiểm soát được thực hiện bởi cơ quan kiểm soát đối với các nhà khai thác được chứng nhận là hữu cơ và trên các sản phẩm hữu cơ theo tiêu chuẩn organic ở các nước thứ ba. Ngoài ra, Quy chế này cần đưa ra các biện pháp mà Ủy ban sẽ thực hiện trong việc giám sát.

 

Gọi ngay