Bộ tiêu chuẩn ISO 22000 là gì ?

Bộ tiêu chuẩn ISO 22000 là gì ?

 Admin

Một bộ tiêu chuẩn ISO 22000 chính là một bộ tiêu chuẩn quốc tế có liên quan đến An toàn thực phẩm. Chúng xác định các yêu cầu một cách rõ rệt cho một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trong các tổ chức có hoạt động trong một chuỗi cung ứng thực phẩm. Hiện nay chúng có phí vận chuyển và lưu trữ cũng như phân phối. Bộ tiêu chuẩn này cũng giúp cho đảm bảo ra các sản phẩm thực phẩm được sản xuất cũng như cung cấp cho toàn bộ người tiêu dùng. 

ISO 22000 LÀ GÌ ? 

Bộ tiêu chuẩn ISO 22000 là một bộ tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến an toàn thực phẩm. ISO 22000 thiết lập các yêu cầu cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trong các tổ chức và doanh nghiệp hoạt động trong ngành thực phẩm, từ sản xuất thực phẩm đến vận chuyển, lưu trữ, và phân phối.

LỢI ÍCH CỦA ISO 22000 MANG ĐẾN CHO DOANH NGHIỆP ?

Một bộ tiêu chuẩn về thực phẩm cần thiết phải đảm bảo an toàn thực phẩm ISO 22000 có thể giúp cho tổ chức, doanh nghiệp đạt được những lợi ích như sau: 

 1. An toàn thực phẩm: Mục tiêu chính của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm là đảm bảo rằng thực phẩm được sản xuất và cung cấp là an toàn cho người tiêu dùng. 

 2. Tuân thủ pháp luật và tiêu chuẩn: Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn liên quan đến an toàn thực phẩm. Với những điều này có thể giúp cho các doanh nghiệp của bạn tránh khỏi các vấn đề về pháp lý cũng như giúp đảm bảo đáp ứng đủ các yêu cầu của thị trường. 

 3. Tăng hiệu quả và hiệu suất sản xuất: Bộ tiêu chuẩn ISO này có thể giúp tổ chức, doanh nghiệp Htối ưu hóa quy trình sản xuất và vận hành của doanh nghiệp. Nó giúp giảm thất thoát, tăng năng suất, và cải thiện chất lượng sản phẩm.

 4. Cải thiện quản lý rủi ro: Bộ tiêu chuẩn này giúp cải thiện được những tổ chức, Doanh nghiệp xác định cũng như giúp quản lý rủi ro liên quan đến an toàn thực phẩm một cách tốt hơn thông qua hệ thống này. Điều này giúp ngăn ngừa sự cố và giảm thiểu tác động tiêu cực.

 5. Xây dựng danh tiếng và lòng tin của khách hàng: Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và có hệ thống quản lý an toàn thực phẩm có thể giúp xây dựng danh tiếng tích cực cho doanh nghiệp và tạo lòng tin từ phía khách hàng.

 6. Mở rộng thị trường: Bộ tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm có các yêu cầu giúp phân phối các khách hàng quốc tế. Bộ tiêu chuẩn này có thể giúp cho các doanh nghiệp có thể mở rộng các cơ hội kinh doanh quốc tế. 

 7. Cải thiện sự đáp ứng của nhà cung cấp: Bộ tiêu chuẩn ISO 22000 này có thể giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp của bạn có thể cải thiện được các yêu cầu của khách hàng, giúp có thể duy trì cũng như mở rộng được các mối quan hệ trong tương lai với khách hàng.

YÊU CẦU CỦA BỘ TIÊU CHUẨN ISO 22000:2018 CHO DOANH NGHIỆP 

Một bộ tiêu chuẩn ISO 22000 có đặt ra một số yêu cầu cực kì quan trọng cho các tổ chức trong ngành thực phẩm. Chúng tôi xin chia sẻ cho bạn một số yêu cầu chính của ISO 22000:

 1. Xác định rủi ro an toàn thực phẩm: Bộ tiêu chuẩn chứng nhận ISO 22000 có thể giúp xác định và đánh giá các rủi ro liên quan đến an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm.

 2. Thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS): Những tổ chức, doanh nghiệp của bạn cần phải thiết lập, triển khai và duy trì một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo các yêu cầu của tiêu chuẩn.

 3. Chính sách an toàn thực phẩm: Tổ chức, doanh nghiệp của bạn cần phải phát triển và duy trì chính sách an toàn thực phẩm, đảm bảo cam kết của tập thể lãnh đạo đối với an toàn thực phẩm.

 4. Quy trình điều tra và xử lý sự cố: Tổ chức phải thiết lập quy trình để theo dõi, điều tra và xử lý các sự cố liên quan đến an toàn thực phẩm và đảm bảo tính minh bạch.

 5. Kiểm tra và đánh giá năng suất: Tổ chức phải thực hiện kiểm tra và đánh giá hiệu suất của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm để đảm bảo tính hiệu quả và liên tục.

 6. Quản lý việc cung cấp sản phẩm an toàn: Tổ chức phải kiểm soát các nhà cung cấp và đảm bảo rằng các sản phẩm nhận được đáp ứng các yêu cầu an toàn thực phẩm.

 7. Đào tạo và nhận thức: Tổ chức phải cung cấp đào tạo và hướng dẫn liên quan đến an toàn thực phẩm cho nhân viên của họ và đảm bảo rằng họ hiểu và tuân thủ các quy trình liên quan đến an toàn thực phẩm.

 8. Quản lý đánh giá ngoại vi: Tổ chức phải xác định và quản lý các công ty đánh giá ngoại vi (như công ty kiểm toán) để đảm bảo rằng họ cung cấp thông tin đáng tin cậy về an toàn thực phẩm.

 9. Giám sát và đánh giá liên tục: Tổ chức phải tiến hành giám sát và đánh giá liên tục của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và thực hiện các biện pháp cải thiện cần thiết.

 10. Tạo tài liệu và ghi chép: Tổ chức phải tạo và duy trì tài liệu liên quan đến an toàn thực phẩm, bao gồm việc ghi chép các quy trình và sự kiện liên quan đến an toàn thực phẩm.

 QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN ISO 22000 CHO DOANH NGHIỆP 

Với những quy trình chứng nhận ISO 22000 cho doanh nghiệp bao gồm một loạt các bước quan trọng. Dưới đây là một tóm tắt về quy trình chứng nhận này:

 1. Xác định nhu cầu chứng nhận: Bạn có thể giúp cho tổ chức, doanh nghiệp của bạn cần phải xác định được các yêu cầu liệu họ cần chứng nhận ISO 22000 hay không. Nhu cầu này có thể xuất phát từ yêu cầu của khách hàng, nhu cầu nâng cao uy tín, hoặc để cải thiện hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của họ.

 2. Chuẩn bị hệ thống quản lý an toàn thực phẩm: các tổ chức, Doanh nghiệp này cần thiết lập một trong số hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của mình theo các yêu cầu của ISO 22000. 

 3. Tuyển dụng tổ chứng nhận: Doanh nghiệp cần tìm kiếm tổ chứng nhận hoặc tổ chức chứng nhận độc lập để tiến hành quá trình chứng nhận. Tổ chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của bạn và kiểm tra liệu nó tuân thủ ISO 22000 hay không.

 4. Đánh giá sơ bộ (lựa chọn tổ chứng nhận): Mọi tổ chức chứng nhận của bạn cần thiết phải tiến hành một cuộc đánh giá sơ bộ để xem xét hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của bạn và xác định liệu nó đủ điều kiện để tiếp tục với quy trình chứng nhận hay không.

 5. Kiểm tra năng lực của tổ chứng nhận: Bộ tiêu chuẩn này cần phải có những kinh nghiệm nhằm đảm bảo họ có đủ năng lực để giúp tiến hành một quy trình chứng nhận đáng tin cậy. 

 6. Thi hành đánh giá chứng nhận: Sau khi thỏa mãn các yêu cầu sơ bộ, tổ chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá chứng nhận chính thức. Đây là quá trình đánh giá chi tiết về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của bạn bằng cách kiểm tra tài liệu, quy trình, và thực hiện cuộc kiểm tra trực tiếp tại cơ sở của bạn.

 7. Báo cáo và cấp chứng nhận: Nếu hệ thống của bạn đáp ứng các yêu cầu của ISO 22000, tổ chứng nhận sẽ cấp chứng nhận cho doanh nghiệp. Chứng nhận này nêu rõ rằng hệ thống của bạn tuân thủ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

 8. Duy trì chứng nhận: Doanh nghiệp cần thường xuyên được duyệt lại và duy trì chứng nhận của mình để đảm bảo rằng họ tiếp tục tuân thủ các yêu cầu của ISO 22000. Đánh giá định kỳ sẽ được tiến hành để theo dõi tính liên tục của hệ thống.

HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 22000

Có thể thấy được hiệu lực của giấy chứng nhận ISO 22000 này cho doanh nghiệp của bạn có thể nói là tương đối lâu dài. Chúng cần thiết tổ chức, doanh nghiệp của bạn cần phải được cải thiện,duy trì một cách liên tục một hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm của mình nhằm đảm bảo được tính liên tục của giấy chứng nhận. 

 1. Thời hạn chứng nhận: Chứng nhận ISO 22000 thường có thời hạn cụ thể, thường là ba năm. Sau thời hạn này, doanh nghiệp cần phải được tái đánh giá và tái cấp chứng nhận. Thời gian tái đánh giá và tái cấp chứng nhận có thể thay đổi tùy theo tổ chứng nhận và hợp đồng chứng nhận cụ thể.

 2. Duy trì và cải thiện: Để duy trì chứng nhận ISO 22000, doanh nghiệp cần duy trì và cải thiện liên tục hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của họ. Điều này bao gồm việc thực hiện các biện pháp cải thiện dựa trên đánh giá liên tục và phản hồi từ tổ chứng nhận.

Nhu vậy thì một khi doanh nghiệp của bạn có thể áp dụng được hệ quả của hệ thống chứng nhận ISO 22000 cho mọi doanh nghiệp của bạn. Hy vọng với những chia sẻ của chúng tôi bạn có thể có được những kiến thức một cách hiệu quả nhất giúp cho doanh nghiệp, tổ chức áp dụng một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm một cách hiệu quả nhất. 

Hỗ trợ khách hàng

Thống kê truy cập

 • Hôm nay:

  324  lượt
 • Tất cả:

  3080390  lượt
Gọi ngay