Tổ chức ISO ban hành loạt tiêu chuẩn về phục hồi, bảo vệ hệ sinh thái

Tổ chức ISO ban hành loạt tiêu chuẩn về phục hồi, bảo vệ hệ sinh thái

 Admin

Ngày môi trường thế giới năm nay với chủ đề Phục hồi và bảo vệ các hệ sinh thái đánh dấu sự khởi đầu của thập kỷ Liên Hợp Quốc về phục hồi hệ sinh thái. Tổ chức ISO Quốc tế có cam kết thúc đẩy phong trào nhằm hướng đến sự tái tạo và phục hồi hệ sinh thái bằng các tiêu chuẩn và sáng kiến mới đang được thực hiện.


Xem thêm: Chứng chỉ ISO 9001 giúp doanh nghiệp phát triển bền vững

Hiện nay tình trạng biến đổi khí hậu và tình trạng ô nhiễm môi trường khiến chúng bị suy thoái nghiêm trọng. Chính vì thế đã đến lúc cần nỗ lực hơn nữa nhằm bảo vệ phục hồi tình trạng hiện nay.

Một ủy ban kỹ thuật đã được thành lập gần đây nhằm tăng cường đa dạng sinh học và tái tạo hệ sinh thái. Đó chính là ISO/TC 331 Đa dạng sinh học đang được xây dựng phát triển giúp các tổ chức toàn cầu đóng góp vào nỗ lực này.

Chương trình làm việc của ủy ban bao gồm các tiêu chuẩn về thuật ngữ và định nghĩa được tiêu chuẩn hóa, phương pháp luận đánh giá tác động, khuôn khổ để xác định chiến lược và kế hoạch hành động, công cụ giám sát và báo cáo, cũng như hướng dẫn về khía cạnh cụ thể liên quan đến đa dạng sinh học như kỹ thuật sinh thái, những giải pháp và công nghệ dựa trên thiên nhiên.

Liên minh Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN) là một tổ chức liên lạc trong ủy ban của ISO về đa dạng sinh học, đã phát triển tiêu chuẩn toàn cầu đối với việc bảo tồn đa dạng sinh học, bao gồm các hạng mục sách đỏ và tiêu chí của IUCN, tiêu chuẩn toàn cầu xác định các khu vực chính về đa dạng sinh học và tiêu chuẩn toàn cầu của IUCN cho các giải pháp dựa vào thiên nhiên.

Tổng thư ký ISO Sergio Mujica cho biết: “Việc khai thác quá mức đất và các loài đã làm thay đổi đa dạng sinh học, dẫn đến thảm họa thiên nhiên và sự phân bổ không đồng đều giữa thực phẩm và nước trên khắp thế giới, cùng những thứ khác.

Những nỗ lực cá nhân có thể giúp ích, nhưng điều thực sự tạo ra sự khác biệt là sự hợp tác quốc tế. Các tiêu chuẩn ISO có thể hoạt động như một chất xúc tác bằng cách đưa ra các cách thức làm việc đã được thống nhất mà các tổ chức và chính phủ trên thế giới có thể sử dụng giúp đưa ra các vấn đề đa dạng sinh học trong chương trình nghị sự chính trị. 

Việc khôi phục các hệ sinh thái cũng đòi hỏi những khoản đầu tư đáng kể, ước tính sẽ cần hàng chục tỷ đô la để đạt được mục tiêu về trung tính carbon mà thế giới đã đặt ra cho mình. Đó là lý do tại sao ISO cũng đang nỗ lực phát triển một nhóm tiêu chuẩn mới về tài chính xanh an toàn, minh bạch và hiệu quả. Một số tiêu chuẩn iso có liên quan có thể kể đến như chứng nhận ISO 45001:2018,

 

Gọi ngay