Tiêu chuẩn FSC là chứng nhận giúp các doanh nghiệp trở lên uy tín trong mắt khách hàng

Tiêu chuẩn FSC là chứng nhận giúp các doanh nghiệp trở lên uy tín trong mắt khách hàng

 Admin

Tôn trọng các điều luật bảo vệ rừng là nền tảng của FSC, điều đó giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro rất lớn trong việc tiếp xúc với gỗ bất hợp pháp. Ngày nay tất cả các khách hàng khi mua hàng đều yêu cầu nhà cung cấp phải đạt được chứng nhận FSC. Do đó có thể nói tiêu chuẩn FSC là tấm thẻ bài cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp


Chứng nhận FSC là gì?

FSC viết tắt của từ Forest Stewardship Council (hội đồng quản lí rừng). Đây là tổ chức phi chính phủ được thành lập năm 1993 tại Canada, hoạt động một cách độc lập, phi lơi nhuận. Tổ chức FSC đã đưa ra các tiêu chí quy định nhằm quản lí việc khai thác, chế biến, sử dụng các sản phẩm từ rừng một cách có trách nhiệm và bền vững. Đây chính là tiêu chuẩn FSC hay còn gọi là tiêu chuẩn quản lí rừng FSC.

Chứng nhận tiêu chuẩn FSC là hoạt động đánh giá và cấp chứng chỉ FSC cho các hoạt động của doanh nghiệp. Các hoạt động của doanh nghiệp được đánh giá bao gồm: việc trồng rừng, khai thác và vận chuyển (đối với doanh nghiệp trồng rừng), việc chế biến, sản xuất quản lí, bảo quản, vận chuyển (đối với doanh nghiệp chế biến, vận chuyển). Các hoạt động bao gồm việc dán nhãn FSC và hệ thống quản lí trong doanh nghiệp. Để được cấp chứng chỉ FSC và dán nhãn FSC thì các hoạt động của doanh nghiệp phái đáp ứng đầy đủ yêu cầu của tiêu chuẩn FSC.

Tâm lí khách hàng khiến các doanh nghiệp nên phải áp dụng FSC /CoC

  • Ngày ngay, người tiêu dùng ngày càng có nhận thức và quan tâm đến nguồn gốc của những sản phẩm mà họ mua và các quá trình mà sản phẩm đó được tạo ra.
  • Hộp giấy đạt chứng nhận bảo vệ rừng FSC an toàn và tốt cho người sử dụng sản phẩm
  • Người tiêu dùng hiện đại muốn có những quyết định có trách nhiệm về cái mà họ mua, và xem xét các chứng chỉ về môi trường và xã hội của sản phẩm đó. Những hành vi này của người tiêu dùng ngày càng tăng và cũng được phản ánh trong các hoạt động điều chỉnh kinh doanh của chính phủ. Quyết định đầu tiên của khách hàng là luôn lựa chọn sản phẩm có chứng nhận FSC
  • Sản phẩm gỗ của một doanh nghiệp đã được chứng nhận FSC là lựa chọn đầu tiên của các đối tác bạn hàng.
  • Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng có được chứng chỉ rừng FSC sẽ có những lợi thế tốt hơn khi gia nhập thị trường quốc tế, có doanh thu cao hơn, nhìn thấy những thay đổi rõ rệt tromg việc gia tăng hình ảnh tích cực trong mắt người tiêu dùng. Chính vì vậy, chứng chỉ rừng FSC trong các doanh nghiệp Việt đang nóng hơn bao giờ hết.
  •  

Tại sao các doanh nghiệp nên áp dụng tư vấn FSC cho doanh nghiệp của mình?

  • Chứng nhận FSC xây dựng tiêu chuẩn công nghiệp trong quản lí rừng. Chứng chỉ rừng FSC là nền tảng duy nhất được hỗ trợ bởi các tổ chức phi chính phủ như tổ chức Hòa Bình Xanh (GreenPeace) và WWF. Nó đặt ra các tiêu chuẩn cho toàn thể cộng đồng và tổ chức lâm nghiệp trên thế giới.
  • Chứng nhận FSC tạo ra những lợi ích không thế chối cãi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Như việc áp dụng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về trách nhiệm môi trường trong thực tiễn mua sắm tại khu vực tổ chức tư nhân và cộng đồng đang ngày càng tăng nhanh trên thế giới, được chứng nhận FSC sẽ đưa các chủ rừng và các nhà sản xuất gỗ tham gia thị trường mới, mạnh mẽ hơn, có thêm nền tảng khách hàng đa dạng, tạo nên doanh thu cao hơn.
  • Chứng chỉ FSC tạo nên sự liên kết mạnh mẽ giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Có được chứng nhận FSC sẽ tạo sự tin cậy cho thương hiệu của doanh nghiệp vì người tiêu dùng sẽ tin tưởng hơn vào nguồn gốc và quá trình làm ra sản phẩm mà họ mua.
  • Giúp bảo vệ hệ sinh thái rừng và chống lại việc thay đổi khí hậu. Đảm bảo cho doanh nghiệp xuất khấu cập nhật kịp thời với các yêu cầu của chính phủ tại thị trường mục tiêu.
Gọi ngay