Sản phẩm rong biển được chứng nhận ASC đầu tiên trên thế giới

 Admin

Hiện nay ngoài các sản phẩm như cá được chứng nhận ASC thì hiện nay sản phẩm rong biển của Hà Quốc đã có chứng nhận ASC và người dân Hàn Quốc đã có thể sử dụng các sản phẩm này tại các cửa hàng và trong siêu thị. Giờ đây khi ăn rong có chứng nhận ASC bạn hoàn toàn yên tâm rằng đây là lựa chọn tốt nhất cho những nhà sản xuất có trách nhiệm đối với loại thực phẩm cực kỳ phổ biến và quan trọng này.


Theo đó các sản phẩm rong biển mang thương hiệu Gijang là các sản phẩm đầu tiên trên thế giới được dán nhãn ASC-MSC về rong biển. Chứng minh sản phẩm này đạt được các yêu cầu về sản xuất bền vững với môi trường và xã hội. 


 Theo Giám đốc Tài khoản Seaweed cho biết hiện nay chúng tôi có một số nhà sản xuất rong biển được chứng nhận. Việc các sản phẩm rong biển được chứng nhận ASC và được dán nhãn khá thú vị. Bằng cách tìm kiếm biểu tượng ASC và MSC, những người yêu thích rong biển đang giúp khuyến khích nhiều nhà sản xuất hơn thể hiện cam kết của họ về tính bền vững môi trường và trách nhiệm xã hội - đó là một cách thực sự dễ dàng để tạo ra sự khác biệt.”
 
MinSu Kim, Giám đốc điều hành của GIJANG MULSAN CO., LTD cho biết: “Mạng lưới rong biển bền vững Gijang đã nỗ lực để đạt được chứng nhận ASC-MSC Seweed nhằm thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội của chúng tôi đối với việc canh tác bền vững rong biển”. .
 
Các sản phẩm mới có nghĩa là người tiêu dùng lần đầu tiên có thể thưởng thức rong biển được sản xuất có trách nhiệm được chứng nhận

Hai sản phẩm là Rong biển muối Gijang và Rong biển khô Gijang đang được bán tại các cửa hàng trực tuyến của Lotte Mart, Homeplus và. Đó là rong biển Wakame (Undaria Pinnatifida) được nuôi tại Hàn Quốc bởi Mạng lưới rong biển bền vững Gijang, đã đạt được chứng nhận ASC-MSC vào cuối năm 2019 .
 
Rong biển là một trong những sản phẩm thú vị nhất trên thế giới vào thời điểm hiện tại, mặc dù đã được sử dụng từ hàng ngàn năm trước, và được ca ngợi vì những đặc tính đáng chú ý và những lợi ích sức khỏe tiềm ẩn của nó. Nhu cầu ngày càng tăng và sản xuất cả tảo vĩ mô và vi tảo, làm thực phẩm cũng như vô số các ứng dụng khác như nhiên liệu, là lý do để ASC và MSC phát triển tiêu chuẩn chung đầu tiên của họ để đảm bảo sản xuất rong và tảo bền vững và có trách nhiệm .

 Các sản phẩm được. được nuôi tại Hàn Quốc bởi Mạng lưới rong biển bền vững Gijang, đã đạt được chứng nhận ASC-MSC vào cuối năm 2019

Mặc dù rong biển và tảo có thể có những lợi ích tích cực về môi trường, nhưng nếu chúng không được thu hoạch hoặc nuôi trồng có trách nhiệm, điều này vẫn có thể gây ra những hậu quả tiêu cực đối với hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Tiêu chuẩn ASC-MSC yêu cầu các nhà sản xuất chứng minh rằng họ được quản lý tốt, duy trì tính toàn vẹn và đa dạng của hệ sinh thái địa phương, bảo tồn môi trường sống tự nhiên và quản lý chất thải, ô nhiễm, dịch bệnh, dịch hại, sử dụng năng lượng hiệu quả, cùng các tiêu chí xã hội và môi trường khác . Họ cũng phải chứng minh rằng họ được vận hành theo cách có trách nhiệm với xã hội, đối xử và trả lương công bằng cho người lao động và là những người hàng xóm có lương tâm và phải được quản lý hiệu quả.
 
Tiêu chuẩn ASC-MSC Seaweed (Tảo) áp dụng trên toàn cầu cho tất cả các địa điểm và quy mô sản xuất rong biển, bao gồm cả việc thu hoạch quần thể hoang dã và nuôi trồng các loại tảo vĩ mô và vi sinh. Nó sử dụng kinh nghiệm và kiến thức của MSC về khai thác tự nhiên bền vững cũng như kinh nghiệm và kiến thức của ASC về canh tác có trách nhiệm.
 
Chương trình ASC-MSC Seaweed là độc lập, không thiên vị, chặt chẽ về mặt khoa học và bao gồm các bên liên quan. Việc chứng nhận được thực hiện bởi các cơ quan đánh giá sự phù hợp của bên thứ ba độc lập, không thiên vị và cung cấp mức độ đảm bảo cao nhất rằng các tiêu chuẩn đang được tuân thủ.

Xem thêm: Dịch vụ đào tạo - chứng nhận ASC tại KNA 

theo internet
 

Gọi ngay