Nâng cao thương hiệu, tăng sức cạnh tranh nhờ hệ thống BSCI

Nâng cao thương hiệu, tăng sức cạnh tranh nhờ hệ thống BSCI

 Admin

Chứng nhận BSCI là gì?

BSCI (Business Social Compliance Initiative – Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh) ra đời năm 2003 từ đề xướng của Hiệp hội Ngoại thương (FTA) với mục đích thiết lập một diễn đàn chung cho các quy tắc ứng xử và hệ thống giám sát ở châu Âu về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.Đào tạo- tư vấn chứng nhận BSCI của đơn vị KNA Cert đào tạo cho cán bộ công nhân viên Công ty TNHH Mensa Inductries.

BSCI có 9 nội dung quan trọng là: Tuân thủ luật liên quan; tự do hội đoàn và quyền thương lượng tập thể; cấm phân biệt đối xử; trả công lao động; thời giờ làm việc; an toàn nơi làm việc; cấm lao động trẻ em; cấm lao động cưỡng bức; các vấn đề an toàn và môi trường.

Đối tượng áp dụng tiêu chuẩn BSCI là gì?

  • Tiêu chuẩn BSCI 2003 được áp dụng cho tất cả tổ chức, không phân biệt loại hình, địa điểm, quy mô,...
  • Đây là tiêu chuẩn mang tính chất tự nguyện, tập trung vào việc quản lý liên quan đến trách nhiệm xã hội.
  • Khi tổ chức xây dựng và đáp ứng theo tiêu chuẩn BSCI 2003, tổ chức có hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội có thể tạo ra môi trường làm việc giảm thiểu rủi ro liên quan đến an toàn lao động, công nhân được đối xử công bằng, nhằm thỏa mãn nhu cầu của người lao động, khách hàng và yêu cầu luật pháp.

Doanh nghiệp đạt được gì khi áp dụng BSCI

Khi doanh nghiệp áp dụng hệ thống chứng nhận BSCI vào doanh nghiệp mình là đã thể hiện được sản phẩm được tạo ra không từ những lao động bị áp bức, cưỡng ép, lao động trẻ em,..  Tạo lợi thế và Châu mỹ. Tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu và lợi nhuận. Giải phóng được công việc mang tính chất tập trung sự vụ của lãnh đạo. Giúp lãnh đạo có nhiều thời gian tập trung vào thực hiện chiến lược mang tầm vĩ mô hơn. Các hoạt động có tính hệ thống, mọi người đoàn kết, làm việc trong môi trường thoải mái. Nâng suất lao động tăng. Và rất nhiều lợi ích khác nữa. 

Những yêu cầu triển khai BSCI 

Thứ nhất: Trách nhiệm của Ban quản lý

Thông báo cho ban quản lý và các nhà cung ứng về nội dung của Bộ quy tắc ứng xử BSCI. Thành lập một bộ phận trong cơ cầu tổ chức của công ty để phụ trách tất cả các vấn đề liên quan đến Bộ quy tắc ứng xử BSCI. Bổ nhiệm một hoặc nhiều nhân viên trong Ban quản lý để phụ trách triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử BSCI. Kiểm tra, giám sát sự tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử BSCI của công ty và triển khai thực hiện các thay đổi cần thiết tạo các đơn vị, cơ sở sản xuất của công ty

Thứ hai: Ý thức của người lao động

Đào tạo, huấn luyện người lao động thường xuyên về an toàn trong môi trường làm việc và về tác động của các hoạt động của họ đối với xã hội và môi trường.

Thứ ba: Lưu giữ hồ sơ

Lưu giữ hồ sơ về tên, tuổi, thời giờ làm việc và lương bổng chi trả cho toàn thể lao động và đảm bảo các hồ sơ, giấy tờ này luôn sẵn có để trình cho các chuyên gia kiểm tra của BSCI khi họ yêu cầu.

Thứ tư: Khiếu nại và hảnh động khắc phục

Bổ nhiệm một nhân viên phụ trách xử lý các đơn thư khiếu nại các vấn đề liên quan đến BSCI. Lập hồ sơ và tiến hành điều tra nội dung trong các đơn thư khiếu nại do người lao động hoặc do bên thứ ba gởi liên quan đến BSCI, và sau khi điều tra cần phải thông tin lại bản chất của vấn đề có thật hay không và các biện pháp khắc phục cần thiết để giải quyết các vấn đề đó. Tạo điều kiện và chuẩn bị các nguồn lực cần thiết để triền khai thực hiện các biện pháp khắc phục cần thiết

Thứ năm: Các nhà cung ứng và các nhà thầu phụ

  • Xem xét các tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội và tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử BSCI như một điều kiện để ký kết hợp đồng với các nhà cung ứng
  • Yêu cầu các nhà cung ứng báo cáo thường xuyên về việc tiến hành triễn khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử BSCI
  • Cuối cùng là: Kiểm tra, Giám sát
  • Cung cấp cho thành viên của BSCI tất cả những thông tin liên quan đến các hoạt động và tất cả các địa điểm sản xuất của họ
  • Cho phép các đợt kiểm tra tất cả các nhà máy, cơ sở sản xuất hàng hóa của họ và của tất cả cáp nhà thầu phụ vào bất cứ thời điểm nào dù có báo 
     
Gọi ngay