Quyết định số 1920 /QĐ-SCT ngày 22/6/2010 của Sở Công Thương Hà Nội

Quyết định số 1920 /QĐ-SCT ngày 22/6/2010 của Sở Công Thương Hà Nội

 Admin

Quyết định số 1920 /QĐ-SCT ngày 22/6/2010 của Sở Công Thương Hà Nội V/v ban hành Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2010 – 2012.

 

Kí hiệu  Số: 1920 /QĐ-SCT
Tên văn bản  Quyết định
Loại văn bản  Quyết định
Cơ quan ban hành   

Sở Công Thương Hà Nội

Người ký

Giám đốc Lưu Tiến Long

Ngày ký

 22/6/2010

Ngày thông qua 22/6/2010
Ghi chú  Nhấn vào đây để xem chi tiết

 

________

KNA Cert, đơn vị đào tạo iso, chứng nhận iso uy tín.

Liên hệ hotline: 093.2211.786

Email: salesmanager@knacert.com

 

Gọi ngay