Hướng dẫn thi hành một số điều Luật Bảo vệ môi trường

Hướng dẫn thi hành một số điều Luật Bảo vệ môi trường

 Admin

Nghị định Số: 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

 

Kí hiệu  Số: 80/2006/NĐ-CP
Tên văn bản  Nghị định
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành   

Chính phủ

Người ký Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ký

 09/8/2006

Ngày hiệu lực 09/8/2006
Ghi chú Nhấn vào đây để xem chi tiết

 

_______

KNA Cert, đơn vị đào tạo iso, chứng nhận iso uy tín.

Liên hệ hotline: 093.2211.786

Email: salesmanager@knacert.com

 

Gọi ngay