Chính phủ

Chính phủ

 Admin

Số hiệu văn bản                               

Ngày ban hành                       

Tên văn bản

08/2014/NĐ-CP

27/01/2014

 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ.

179/2013/NĐ-CP

14/11/2013

 Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

178/2013/NĐ-CP

14/11/2013

 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

185/2013/NĐ-CP

15/11/2013

 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người  tiêu dùng.

202/2013/NĐ-CP

27/11/2013

 Nghị định về quản lý phân bón.

08/2010/NĐ-CP

05/02/2010

 Nghị định về quản lý thức ăn chăn nuôi.

132/2008/NĐ-CP

31/12/2008

 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

127/2007/NĐ-CP

01/08/2007

 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.


KNA Cert, hỗ trợ đào tạo iso 9001chứng nhận iso 9001

Liên hệ hotline: 093.2211.786

Email: salesmanager@knacert.com

Gọi ngay