Bộ Xây dựng - KNA Cert

Bộ Xây dựng

 Admin

 

                                             Số ký hiệu   

                                                                 Ban hành                 

Tên văn bản

04/2012/TT-BXD

20/09/2012

   Thông tư hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

24/2009/TT-BXD

22/07/2009

   Thông tư quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây ...

18/2009/TT-BXD

30/06/2009

   Thông tư của Bộ xây dựng 18/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2009 số hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

11/2009/TT-BXD

18/06/2009

   Thông tư quy định công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá kính xây dựng

09/2009/TT-BXD

21/05/2009

   Thông tư quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp

04/2009/TTLT/BXD-BCA

10/04/2009

   Thông tư hướng dẫn thực hiện việc cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp


Đào tạo và chứng nhận HACCP, iso 14001, iso 22000, iso 9001

Liên hệ hotline: 093.2211.786

Email: salesmanager@knacert.com

Gọi ngay