Bộ Khoa học và Công nghệ - KNA Cert

Bộ Khoa học và Công nghệ

 Admin

                               Số hiệu văn bản

                                                                 Ngày ban hành           

Tên văn bản

20/2014/TT-BKHCN

15/07/2014

   Thông tư quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

20/2014/TT-BKHCN

15/07/2014

   Thông tư quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

03/2014/TT-BKHCN

31/03/2014

   Thông tư hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

44/2013/TTLT-BCT-BKHCN

31/12/2013

   Thông tư liên tịch quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu.

28/2013/TT-BKHCN

17/12/2013

   Thông tư quy định kiểm tra nhà nước về đo lường

24/2013/TT-BKHCN

30/09/2013

   Thông tư quy đinh về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

23/2013/TT-BKHCN

26/09/2013

   Thông tư quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

23/2013/TT-BKHCN

26/09/2013

   Thông tư quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

19/2013/TT-BKHCN

15/08/2013

   Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

13/2013/TT-BKHCN

12/04/2013

   Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2011/TT-BKHCN, Thông tư 10/2012/TT-BKHCN và Thông tư 11/2012/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

11/2013/TT-BKHCN

29/03/2013

   Thông tư hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ.

07/2013/TT-BKHCN

08/03/2013

   Thông tư quy định nguyên tắc, hình thức, nội dung của văn bản hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

08/2013/TT-BKHCN

08/03/2013

   Thông tư về việc hướng dẫn nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ

03/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT

05/03/2013

   Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn cơ chế quản lý nguồn vốn Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu.

06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT

28/02/2013

   Thông tư liên tịch về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

26/2012/TT-BKHCN

12/12/2012

   Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

27/2012/TT-BKHCN

12/12/2012

   Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.


KNA Cert, hỗ trợ đào tạo và chứng nhận iso

Liên hệ hotline: 093.2211.786

Email: salesmanager@knacert.com

Gọi ngay