Văn bản quy phạm pháp luật

Luật bảo vệ môi trường

Chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An ký ngày 29/11/2005 ban hành Luật bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11.

Chi tiết

Hướng dẫn thi hành một số điều Luật Bảo vệ môi trường

Nghị định Số: 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Chi tiết

Quyết định số 1920 /QĐ-SCT ngày 22/6/2010 của Sở Công Thương Hà Nội

Quyết định số 1920 /QĐ-SCT ngày 22/6/2010 của Sở Công Thương Hà Nội V/v ban hành Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2010 – 2012.

Chi tiết

Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020

Quyết định Số: 1419/QĐ-TTg phê duyệt " Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020"

Chi tiết

Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT

Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản có hiệu lực từ ngày 15/07/2016

Chi tiết

Thông tư số 23/2015/TT-BNNPTNT

Thông tư số 23/2015/TT-BNNPTNT được ban hành ngày 22/06/2015, có hiệu lực từ ngày 06/08/2015

Chi tiết

Thông tư số 46/2015/TT-BNNPTNT

Thông tư số 46/2015/TT-BNNPTNT được ban hành ngày 15/12/2015, có hiệu lực từ ngày 28/01/2016

Chi tiết

Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT

Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định về quản lý thuốc thú y.

Chi tiết

Thông tư số 06/2016/TT-BNNPTNT

Thông tư số 06/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Ban hành Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam

Chi tiết
Gọi ngay