Tài Liệu - Hệ thống chứng nhận

Tài liệu hệ thống chứng nhận

 Admin

 

Tài Liệu Hệ Thống Chứng Nhận

QĐ 02

Hướng dẫn sử dụng hệ thống chứng nhận

Download

QT 07

Xử lý khiếu nại khách hàng

Download

QT 09

Cảnh cáo, đỉnh chỉ, hủy bỏ

Download

QT 12

Đánh giá hiện trường

Download

QT 13

Thẩm xét hồ sơ đánh giá và cấp giấy chứng nhận

Download

 


Trung tâm chứng nhận phù hợp KNA Cert

Địa chỉ: tầng 7, 15A, Nguyễn Khang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 093.221.1786

Website:www.knacert.com

Fanpage: https://facebook.com/KNACertification

Gọi ngay