Tài liệu về các tiêu chuẩn chứng nhận

Các tài liệu thao khảo về các tiêu chuẩn chứng nhận

 Admin

Các tài liệu tham khảo về các tiêu chuẩn chứng nhận:

Số hiệu tiêu chuẩn

Tên tiêu chuẩn

 ISO 9001:2015

  Hệ thống Quản lý chất lượng

 ISO 14001 

  Hệ thống Quản lý Môi trường

 ISO 22000

  Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm

 HACCP 

  Hệ thống Phân tích mối nguy và Kiểm soát các điểm tới hạn

 FSC/CoC/FM  

  Hệ thống quản lý Rừng trồng và Chuỗi cung ứng

 BRC/IFS Food

  Tiêu chuẩn An toàn thực phẩm toàn cầu

 SA 8000 

  Quản lý Trách nhiệm xã hội

 VietGAP

  Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

 Global GAP

  Tiêu chuẩn Toàn cầu về Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

 Organic

  Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ Mỹ/ Châu Âu 

 ISO 26000

  Trách nhiệm xã hội

 BSCI

  Trách nhiệm xã hội trong kinh doanh

 FSSC 22000

  Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm

ISO 50001

  Hệ thống quản lý năng lượng

 Chứng nhận hợp quy:

  Bàn ghế học sinh

 


Trung tâm chứng nhận phù hợp KNA Cert

Đ/c: Tâng 7,15A, Nguyễn Khang, Cầu Giấy,Hà Nội

Hotline:0932211786

Website:www.knacert.com

Gọi ngay