Khóa học đào tạo ISO 45001 tại Hồ Chí Minh diễn ra thành công

Khóa học đào tạo ISO 45001 tại Hồ Chí Minh diễn ra thành công

 Admin    2/25/2020
Tiếp nối các khóa học Đào tạo miễn phí nhằm phát triển cộng đồng của KNA. Khóa học đào tạo ISO 45001 tại Hồ Chí Minh ngày 22-23/02/2020 vừa qua đã diễn ra thành công tốt đẹp. Số học viên tham dự đến từ các doanh nghiệp làm trong lĩnh vực Xây dựng, gỗ, hse và các bạn sinh viên năm cuối tham gia tạo nên 2 ngày đào tạo thực sự bổ ích và ý nghĩa.
Gọi ngay