Đào tạo SEDEX-SMETA Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ GreenBoo

Đào tạo SEDEX-SMETA Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ GreenBoo

 Admin    4/23/2019
Đào tạo SEDEX-SMETA Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ GreenBoo. Chuyên gia KNA đã đến Công ty đào tạo tiêu chuẩn SEDEX-SMETA (tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội).
Gọi ngay