Đào tạo Nhận thức ISO 9001:2015 Công ty TNHH Công Nghiệp D&A Việt Nam

Đào tạo Nhận thức ISO 9001:2015 Công ty TNHH Công Nghiệp D&A Việt Nam

 Admin    4/5/2019
Công ty TNHH MTV Công Nghiệp D&A Việt Nam 100% vốn đầu tư nước ngoài, công ty mẹ đặt tại Hồng Kông. Chuyên gia công và sản xuất các sản phẩm phụ gia ngành da giày. Lãnh đạo D&A Việt Nam đã chọn KNA CERT là đơn vị Đào tạo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho cán bộ trong Công ty.
Gọi ngay