Đào tạo nhận thức ISO 9001:2015 cho Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Đào tạo nhận thức ISO 9001:2015 cho Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

 Admin    4/8/2019
Đào tạo nhận thức ISO 9001:2015 cho Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. KNA Cert vinh dự được đào tạo nhận thức ISO 9001:2015 cho cán bộ công nhân viên các ban, khoa của bệnh viện.
Gọi ngay