Đào tạo ISO 9001 và WRAP cho Công ty TNHH Thương mại May Thăng Long

Đào tạo ISO 9001 và WRAP cho Công ty TNHH Thương mại May Thăng Long

 Admin    2/6/2020
Đào tạo ISO 9001 và WRAP cho Công ty TNHH Thương mại May Thăng Long ở Tỉnh Quảng Bình chuyên làm May mặc và có khoảng 460 lao động.
Gọi ngay