Hình ảnh hoạt động
Đào Tạo Nhận Thức FSC/CoC tại Công ty TNHH GHP INTERNATIONAL Việt Nam

Đào Tạo Nhận Thức FSC/CoC tại Công ty TNHH GHP INTERNATIONAL Việt Nam

Công ty TNHH GHP International Việt Nam là doanh nghiệp chuyên Sản xuất sản phẩm từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện. Lãnh đạo doanh nghiệp đã chọn #KNA_CERT để đào tạo nhận thức FSC/CoC– tiêu chuẩn về việc quản lý rừng cho cán bộ trong Công

Gọi ngay