Sẵn sàng thực hiện đánh giá tiêu chuẩn ISO 27001 qua những bước đơn giản

Sẵn sàng thực hiện đánh giá tiêu chuẩn ISO 27001 qua những bước đơn giản

 Admin

Tổ chức của bạn gần như chắc chắn lưu trữ và xử lý thông tin và dữ liệu, ngay cả khi đó chỉ là một số điện thoại trong sổ tay. Khi bạn tạo một bản ghi, bạn có nghĩa vụ bảo vệ tính bí mật của nó. Nếu không làm như vậy, bạn có thể bị vi phạm và thậm chí bị truy tố.

ISO / IEC 27001: 2013 (thường được gọi là ISO 27001) là tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin (ISMS) và giúp bạn quản lý thách thức này.

Nó không chỉ là về an ninh mạng. Nó cho phép bạn kiểm soát tính bảo mật của thông tin dưới bất kỳ hình thức nào mà nó được lưu trữ và truyền đi - trên giấy, điện tử, qua đường bưu điện hoặc email, được chiếu trên phim hoặc thậm chí được nói trong cuộc trò chuyện. Dù nó ở dạng nào hoặc nó được lưu trữ và chia sẻ như thế nào, tiêu chuẩn này giúp đảm bảo rằng nó được bảo vệ thích hợp để hỗ trợ bảo trì.

Vậy các bước để tiến trình quy trình đánh giá chứng nhận ISO 27001 bao gồm:

1. Xác định lợi ích

Nhóm quản lý xác định những lợi ích mà tổ chức có thể có được thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý an ninh thông tin và đạt được chứng chỉ ISO 27001.

Sau đó, bạn cần chỉ định một nhà tư vấn có kinh nghiệm với những hiểu biết cần thiết để đạt được chứng chỉ ISO 27001.

2. Đánh giá rủi ro

Công việc sẽ bắt đầu với việc xác định và sau đó đánh giá các rủi ro bảo mật trong toàn tổ chức.

Mỗi rủi ro được đánh giá về mức độ rủi ro xảy ra cao hay thấp và mức độ ảnh hưởng của từng sự cố đối với tổ chức.

 3. Kiểm soát thực thi

Từ danh sách các rủi ro an ninh đã được xác định, các biện pháp kiểm soát thích hợp có thể được áp dụng để giảm rủi ro xuống mức có thể chấp nhận được.

Sau đó các hệ thống quản lý sẽ được thiết lập để quản lý rủi ro, giám sát các sự cố bảo mật và liên tục giám sát các quy trình, xác định các rủi ro mới.

Tiến hành chứng nhận

Tại thời điểm này, bạn đã sẵn sàng để thực hiện đánh giá đầu tiên của mình.

Người đánh giá trước tiên sẽ xem xét các hệ thống đã viết, đảm bảo rằng chúng phù hợp với những gì bạn thực sự làm và đề xuất các thay đổi nếu cần.

Khi những thay đổi cần thiết đã được thực hiện, bạn sẽ sẵn sàng tiến hành đánh giá thực tế bởi một tổ chức chứng nhận độc lập được công nhận, tổ chức này sẽ được UKAS công nhận.

Quản lý hệ thống tài liệu

Lưu giữ hồ sơ và sử dụng tài liệu thích hợp sẽ giúp bạn duy trì một hệ thống hiệu quả.

 Biện pháp khắc phục

Điều không thể tránh khỏi là các quy trình có thể xảy ra sai sót và bạn sẽ cần một quy trình xác định để khắc phục sự cố và xác định điểm sai trước khi thực hiện các thay đổi để ngăn ngừa sự cố. lần nữa.

Bạn nên ghi lại những hành động bạn thực hiện để khắc phục sự cố. Nếu có thể, bạn nên xác định các khu vực tiềm ẩn vấn đề và thiết lập một hệ thống để ngăn chặn hoặc giảm thiểu ảnh hưởng của chúng trước khi sự cố xảy ra.

Đánh giá thường xuyên

Bạn cần thường xuyên đánh giá chất lượng bên trong của hệ thống mà bạn áp dụng. Các cá nhân trong tổ chức của bạn độc lập với các chức năng được đánh giá có thể tiến hành đánh giá nội bộ.

Đánh giá viên sẽ kiểm tra xem tổ chức của bạn có đang tuân thủ các thủ tục hay không và xác định bất kỳ lĩnh vực nào cần được điều chỉnh.

Bạn sẽ cần phải có một quy trình để lập kế hoạch, tiến hành và lập hồ sơ đánh giá.

Các doanh nghiệp nên tham gia các khóa học đào tạo để có thể cải tiến hơn cho quy trình cũng như biết cách ngăn ngừa các rủi ro không đáng có. Áp dụng theo để nhận biết được tiêu chuẩn nào phù hợp với doanh nghiệp của mình. Hiện nay các doanh nghiệp phần lớn là tham gia khóa học đào tạo ISO 22000, ISO 50001, Khóa học ISO 9001,… nhằm nâng cao uy tín cũng như sự hiểu biết củng cố niềm tin cho khách hàng.

Bảo vệ tổ chức của bạn. Cải thiện khả năng phòng thủ để giảm nguy cơ mất an toàn thông tin bao gồm cả hành vi trộm cắp danh tính. Hạn chế thiệt hại. Giảm thiểu nguy cơ rò rỉ ngẫu nhiên. Thực hành tốt nhất nhúng. Thể hiện uy tín và sự tin tưởng bằng cách trấn an khách hàng, nhân viên và tất cả các bên liên quan rằng thông tin và hệ thống được bảo mật. Giảm thiểu lỗi. Giảm thiểu nguy cơ rò rỉ ngẫu nhiên. Tính liên quan và tính chính xác. Đưa ra kỷ luật trong việc quản lý chất lượng thông tin được lưu trữ để đảm bảo thông tin đó có liên quan và chính xác.

Gọi ngay