ISO 17025 năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn

ISO 17025 năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn

 Admin

ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế về Năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn. Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 được xây dựng nhằm quản lý chất lượng phòng thí nghiệm và thúc đẩy sự tin cậy trong hoạt động của các phòng thí nghiệm. Tiêu chuẩn có tên gọi đầy đủ là ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn).

Tiêu chuẩn ISO 17025 do Hội đồng kỹ thuật ISO / CASCO (Ủy ban đánh giá sự phù hợp – Committee on conformity assessment) và Ủy ban Kỹ thuật điện Quốc tế (IEC) xây dựng và ban hành. ISO 17025 thuộc quyền quản lý của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO).

Bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 được ra đời dựa trên nhu cầu về kiểm định năng lực của các phòng thử nghiệm một cách thống nhất trên toàn thế giới. Ban đầu tiêu chuẩn này có tên gọi là ISO/IEC Guide 25, sau đó Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã lần lượt ban hành các phiên bản chính thức bao gồm:

  • Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:1999 (tháng 12/1999)
  • Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 (tháng 5/2005)
  • Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 (tháng 11/2017)

Tính tới thời điểm hiện tại, Tiêu chuẩn ISO 17025:2017 là phiên bản mới nhất hiện nay của bộ tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng.

Chứng nhận ISO 17025 là hoạt động do tổ chức chứng nhận đánh giá một phòng thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn theo các yêu cầu và điều khoản của tiêu chuẩn ISO 17025: 2017 tiếng việt pdf về Năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.

Giấy chứng nhận ISO 17025 do Chúng Tôi cung cấp được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam công nhận. Chứng chỉ ISO 17025 của Chúng Tôi có đầy đủ tính pháp lý và hợp pháp, được công nhận trên toàn thế giới, thể hiện ở dấu công nhận của Diễn đàn Công nhận Quốc tế IAF và Văn phòng Công nhận Chất lượng BoA.

Tất cả các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn hoạt động trong mọi lĩnh vực, với mọi quy mô đều cần chứng nhận ISO 17025 để chứng minh năng lực và hệ thống quản lý chất lượng của mình đạt chuẩn quốc tế.

Chứng nhận ISO 17025 giữ vai trò và mang lại những lợi ích sau cho phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn: Thúc đẩy sự tin cậy trong hoạt động của các phòng thí nghiệm. Giúp các phòng thí nghiệm xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn. Giúp hoạch định và thực hiện các hành động nhằm giải quyết rủi ro và cơ hội tốt hơn. Tạo cơ sở cho việc nâng cao hiệu lực của hệ thống quản lý. Chứng minh phòng thí nghiệm có đầy đủ năng lực về kỹ thuật, tổ chức quản lý và hoạt động một cách hiệu quả. Đảm bảo cung cấp được kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn có giá trị sử dụng. Tạo thuận lợi cho sự hợp tác giữa các phòng thí nghiệm và các cơ quan khác. Hỗ trợ việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm trong việc hài hòa các tiêu chuẩn và thủ tục của hoạt động thí nghiệm

Phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn có địa điểm (số nơi đăng ký chứng nhận), quy mô (số nhân sự tại điểm đánh giá), phạm vi (lĩnh vực hoạt động) và yêu cầu khác nhau sẽ có chi phí chứng nhận ISO 17025 khác nhau. Về cơ bản, chi phí chứng nhận ISO 17025 trong vòng 5 năm bao gồm các khoản sau:

  • Chi phí đánh giá chứng nhận
  • Chi phí đăng ký dấu công nhận
  • Chi phí đánh giá giám sát

Phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn hãy liên hệ trực tiếp với SPS để được nhận báo phí ưu đãi nhất.

Tương tự như với chi phí chứng nhận, thời gian chứng nhận ISO 17025 sẽ được thảo luận chi tiết với từng phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn tùy theo quy mô, phạm vi hoạt động và nhu cầu thực tế… Thông thường thời gian tính từ khi tìm hiểu, áp dụng tiêu chuẩn tới khi hoàn thành đánh giá là từ khoảng 3 – 6 tháng còn thời gian từ lúc đánh giá chứng nhận tới khi cấp chứng chỉ ISO 17025 chỉ khoảng 15 ngày.

 

Gọi ngay