Đào tạo - Chứng nhận Tiêu chuẩn WRAP

Đào tạo - Chứng nhận Tiêu chuẩn WRAP

 Admin

VẬY WRAP là gì ?

WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production – Sản xuất được công nhận trách nhiệm toàn cầu) là một tiêu chuẩn độc lập của sản xuất đúng với nguyên tắc ứng xử, được thực hiện và kiểm soát một cách độc lập và bảo đảm rằng hoạt động của các nhà sản xuất đúng nguyên tắc ứng xử theo một quy tắc gắn kết và bao hàm toàn diện.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG ?

Tiêu chuẩn WRAP được áp dụng cho mọi tổ chức và doanh nghiệp không phân biệt vào loại hình, quy mô và sản phẩm, dịch vụ cung cấp. Bất cứ tổ chức nào cũng có thể áp dụng tiêu chuẩn WRAP cho lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.


 

Nếu anh chị đang tìm hiểu về WRAP thì bộ tài liệu sau rất cần thiết cho anh chị tìm hiểu và áp dụng WRAP: Bộ Hồ Sơ, Biểu Mẫu, Checklist WRAP. KNA gửi tặng anh chị: Tại đây.


Kể từ khi WRAP được biết đến như một chương trình thực hành thông dụng trong chuỗi cung ứng sản phẩm, khoảng hai thập kỷ trước, mô hình chứng nhận tuân thủ trách nhiệm xã hội này vẫn đang được điều chỉnh phù hợp, cùng với các phương pháp tiếp cận được xây dựng dựa trên các công ước ILO, luật pháp địa phương để xác định các yêu cầu cụ thể trong việc thiết lập sự tuân thủ. Đặc biệt là ở một số các khu vực, mô hình này đã có tác động mạnh đáng kể.

Các nhà máy trên khắp thế giới nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của thực hành trách nhiệm xã hội và an toàn lao động cho công nhân trong sản xuất. Thực hiện tốt hơn về các vấn đề như lao động trẻ em, dù vẫn còn rất nhiều việc cần chấn chỉnh nhưng về tổng thể, các nhà máy hiện nay là nơi làm việc an toàn hơn cho người lao động.

Phần lớn những thành công này là một trong những đóng góp không nhỏ của mô hình đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội đã tồn tại trong hai thập kỷ qua.


Hỗ trợ thông tin chứng nhận tiêu chuẩn WRAP, vui lòng liên hệ: 

Hotline: 093.2211.786

 Email: salesmanager@knacert.com

 

12 nguyên tắc chủ yếu của WRAP

WRAP chứng nhận rằng các sản phẩm được sản xuất phù hợp với 12 nguyên tắc chủ yếu sau:

1. Tuân thủ luật pháp và các quy định nơi làm việc

Tổ chức phải tuân thủ pháp luật và các quy định trong tất cả các địa điểm mà họ tiến hành sản xuất và gia công.

2 . Cấm lao động cưỡng bức

Tổ chức không sử dụng lao động không tự nguyện, không bị ép buộc hoặc lao động bị buôn bán.

3 . Cấm lao động trẻ em

Tổ chức không thuê bất cứ nhân viên ở độ tuổi dưới 14 hoặc dưới độ tuổi tối thiểu được thiết lập bởi pháp luật về lao động.

4 . Cấm Quấy rối hoặc lạm dụng

Tổ chức cung cấp một môi trường làm việc của giám sát hoặc quấy rối đồng nghiệp hoặc lạm dụng, và miễn hình phạt dưới mọi hình thức .

5 . Bồi thường và phúc lợi

Tổ chứcsẽ phải trả ít nhất tổng số bồi thường tối thiểu cần thiết của pháp luật địa phương, bao gồm tất cả bắt buộc tiền lương , phụ cấp và phúc lợi.

6 . Giờ làm việc

Giờ làm việc mỗi ngày, và ngày làm việc mỗi tuần , không vượt quá giới hạn của pháp luật quốc gia. Tổ chức sẽ đảm bảo ít nhất một ngày nghỉ trong 1 tuần trừ trường hợp cần thiết để đáp ứng nhu cầu sản xuất, gia công cấp bách.

7 . Cấm phân biệt đối xử

Chấm dứt lao động trên cơ sở khả năng thực hiện công việc chứ không phải trên cơ sở đặc điểm cá nhân hay tín ngưỡng .

8. Sức khỏe và An toàn

Tổ chức cung cấp một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh.

9 . Tự do Hiệp hội và thương lượng tập thể

Tổ chức cần tôn trọng quyền của người lao động để thực hiện các quyền hợp pháp của họ tự do lập hội và thương lượng tập thể .

10 . Môi trường

Tổ chức thực hiện các quy định môi trường và tiêu chuẩn môi trường áp dụng trong tất cả các địa điểm hoạt động.

11. Thực hiện đúng thủ tục thuế quan

Tổ chức tuân thủ pháp luật hải quan áp dụng và đặc biệt, sẽ thiết lập và duy trì các chương trình tuân thủ pháp luật hải quan liên quan đến sản phẩm.

 12. An ninh.

Tổ chức duy trì các thủ tục an ninh để bảo vệ chống lại sự ra đời của hàng hóa không được biểu hiện thành các lô hàng ra bên ngoài (ví dụ như ma túy, chất nổ sinh học nguy hiểm .... )

Ngoài ra, WRAP còn tập trung vào việc phù hợp với quy định pháp luật Quốc gia. WRAP là tổ chức phi chính phủ, không khuyến khích hoặc kêu gọi thành lập các tổ chức công đoàn tự do trái với pháp luật hoặc đưa ra các nguyên tắc về lương. WRAP hiểu và tôn trọng văn hóa  của từng quốc gia, do vậy chính sách của WRAP là không tham gia vào bất kỳ vấn đề chính trị tại bất kỳ quốc gia nào. 

 

QUÁ TRÌNH CHỨNG NHẬN WRAP

Để đạt được chứng nhận các nhà sản xuất phải hoàn thành quá trình gồm 3 bước:
Bước 1: Đăng ký và tự đánh giá theo chương trình chứng nhận WRAP
Nhà sản xuất đệ trình mẫu đăng ký và nộp lệ phí cho WRAP. WRAP cung cấp cho nhà sản xuất sổ tay tự đánh giá và giám sát. Nhà sản xuất phải đáp ứng việc tuân thủ các yêu cầu.
Bước 2: Yêu cầu đối với đánh giá tuân thủ WRAP – Giám sát độc lập
Nhà sản xuất lập kế hoạch làm việc tại chỗ cho việc đánh giá bởi một giám sát viên độc lập được công nhận chính thức. Giám sát viên này sẽ thẩm tra việc tuân thủ tại nhà sản xuất với các nguyên tắc sản xuất.
Bước 3 – Chứng nhận WRAP – Xem xét cuối cùng
Giám sát viên đệ trình báo cáo đánh giá và thư giới thiệu đến WRAP về đánh giá tuân thủ các nguyên tắc. WRAP phát hành chứng nhận cho nhà sản xuất đủ điều kiện.


Liên hệ Tư vấn viên Đào tạo - Chứng nhận WRAP để có được những thông tin hữu ích nhất.

Hotline: 093.2211.786

 Email: salesmanager@knacert.com

LỢI ÍCH CỦA WRAP

  1. Nhằm nâng cao sự tin tưởng của khách hàng, đối tác và các bên quan tâm khác.
  2. Khẳng định cam kết của lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp trong việc thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp nhằm đảm bảo người lao động được quyền lợi khi được làm việc trong một môi trường an toàn, đảm bảo các điều kiện cần thiết và sức khỏe nhằm nâng cao chất lượng công việc đáp ứng với các yêu cầu.
  3. Đáp ứng với yêu cầu của pháp luật đối với những yêu cầu bắt buộc của luật định.
  4. Nâng cao hình ảnh, văn hóa doanh nghiệp và thương hiệu.
  5. Nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ như một điều kiện để cung cấp.
  6. Loại bỏ rào cản xuất khẩu sang các khu vực Châu Âu: Mỹ, Anh….
Gọi ngay