Đào tạo - Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 26000

Đào tạo - Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 26000

 Admin

Ngày nay các tổ chức trên toàn thế giới ngày càng nhận thức rõ về trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp với xã hội. Hoạt động của tổ chức trong mối quan hệ với xã hội nơi tổ chức hoạt động và tác động của tổ chức tới môi trường đang trở thành một phần quan trọng trong việc đo lường năng lực hoạt động chung và khả năng duy trì hoạt động một cách có hiệu quả của tổ chức đó. Điều này phản ánh sự thừa nhận gia tăng về nhu cầu đảm bảo hệ sinh thái lành mạnh, công bằng xã hội và điều hành tổ chức tốt. Một trong những tiêu chuẩn đánh giá doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội là tiêu chuẩn ISO 26000.


Nếu anh chị đang tìm hiểu về ISO 26000 thì bộ tài liệu sau rất cần thiết cho anh chị tìm hiểu và áp dụng ISO 26000: Bộ Hồ Sơ, Biểu Mẫu, Checklist ISO 26000. KNA gửi tặng anh chị: Tại đây.


Tiêu chuẩn ISO 26000 là gì?

ISO 26000 là một bộ tiêu chuẩn quốc tế do Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa (ISO) ban hành đưa ra hướng dẫn về trách nhiệm xã hội. Hệ thống tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho mọi loại tổ chức với mọi loại hình, quy mô và lĩnh vực khác nhau. Tiêu chuẩn này hỗ trợ họ trong nỗ lực thực hiện trách nhiệm xã hội theo yêu cầu ngày càng tăng của xã hội.

ISO 26000 bao gồm hướng dẫn tự nguyện, không có các yêu cầu, và do đó nó không được sử dụng như một tiêu chuẩn chứng nhận giống như tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 14001:2008.


Tại sao chứng nhận ISO 26000 lại quan trọng như thế?

Với những doanh nghiệp kinh doanh muốn phát triển bền vững thì không chỉ cần cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng mà còn phải thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, vừa đảm bảo không gây ra nguy hại đến môi trường và hoạt động dựa trên trách nhiệm với xã hội. Đồng thời, những nhà lãnh đạo có tầm nhìn của các tổ chức nhận thấy rằng thành công lâu dài phải được xây dựng dựa trên những hoạt động kinh doanh đáng tin cậy và ngăn ngừa các hành vi như gian lận về kế toán và bóc lột lao động.

Mặt khác, đã có một số những tuyên bố về nguyên tắc ở mức độ cao liên quan đến Trách nhiệm xã hội, cũng như những chương trình và sáng kiến cá nhân về Trách nhiệm xã hội. Thách thức đặt ra là làm thế nào để đưa những nguyên tắc đó trở thành hành động và làm cách nào để thực hiện Trách nhiệm xã hội một cách có hiệu quả khi mà việc hiểu rõ “Trách nhiệm xã hội là gì” vẫn còn có nhiều khái niệm khác nhau. 

Hơn nữa, những sáng kiến trước đây có xu hướng tập trung vào khái niệm “trách nhiệm xã hội đoàn thể”, trong khi Tiêu chuẩn ISO 26000 sẽ đưa ra hướng dẫn về Trách nhiệm xã hội không chỉ cho các tổ chức kinh doanh, mà còn cho cả các tổ chức thuộc lĩnh vực công cộng ở mọi loại hình.

ISO 26000 chắt lọc sự hiểu biết có liên quan mang tính toàn cầu về trách nhiệm xã hội là gì và các tổ chức cần làm gì để thực hiện trách nhiệm xã hội.


Các lợi ích của việc áp dụng ISO 26000

 • Chứng minh sản phẩm được tạo ra bởi môi trường làm việc lành mạnh và công bằng
 • Cải thiện hình ảnh và uy tín của Công ty
 • Thỏa mãn yêu cầu của một số thị trường.
 • Giảm chi phí quản lý các yêu cầu xã hội khác nhau.
 • Cam kết rõ ràng về các chuẩn mực đạo đức và xã hội giúp cho công ty có thể dễ dàng thu hút được các nhân viên được đào tạo và có kỹ năng.
 • Thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu luật pháp về trách nhiệm xã hội đối với người lao động

ISO 26000 bao hàm những gì?

Nội dung của ISO 26000 được cấu trúc như sau:

 • Lời mở đầu
 • Giới thiệu
 • 1  Phạm vi
 • 2  Điều khoản
 • 3  Hiểu biết về trách nhiệm xã hội
 • 4  Các nguyên tắc về trách nhiệm xã hội
 • 5  Nhận biết về trách nhiệm xã hội và việc tham gia của các bên liên quan
 • 6  Hướng dẫn về các đối tượng chính của trách nhiệm xã hội
 • 7  Hướng dẫn về việc tích hợp trách nhiệm xã hội thông qua một tổ chức
 • Phụ lục A – Các ví dụ về những sáng kiến và công cụ mang tính tự nguyện về trách nhiệm xã hội
 • Phụ lục B – Các khái niệm viết tắt  

 

Gọi ngay