Đào tạo - Chứng nhận ISO 26000 - Đánh giá doanh nghiệp

Đào tạo - Chứng nhận ISO 26000

 Admin

ISO 26000 LÀ GÌ?

ISO 26000 là một Tiêu chuẩn quốc tế của Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế (gọi tắt là ISO) đưa ra hướng dẫn về trách nhiệm xã hội. Nó sẽ được áp dụng cho các tổ chức ở mọi loại hình, cả ở lĩnh vực công cộng lẫn tư nhân, tại các nước phát triển và đang phát triển, cũng như các nền kinh tế chuyển đổi. Tiêu chuẩn sẽ hỗ trợ các tổ chức trong nỗ lực thực hiện trách nhiệm xã hội theo yêu cầu ngày càng tăng của xã hội.


        

Nếu anh chị đang tìm hiểu về ISO 26000 thì bộ tài liệu sau rất cần thiết cho anh chị tìm hiểu và áp dụng ISO 26000: Bộ Hồ Sơ, Biểu Mẫu, Checklist ISO 26000. KNA gửi tặng anh chị: Tại đây.

 

ISO 26000 bao gồm hướng dẫn tự nguyện, không có các yêu cầu, và do đó nó không được sử dụng như một tiêu chuẩn chứng nhận giống như tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 14001:2008.


TẦM QUAN TRỌNG CỦA ISO 26000

Hoạt động kinh doanh bền vững của các tổ chức có nghĩa không chỉ là việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ mà còn thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, vừa đảm bảo không gây nguy hại đến môi trường, mà hoạt động dựa trên trách nhiệm với xã hội.

Áp lực phải thực hiện như vậy xuất phát từ khách hàng, người tiêu dùng, các chính phủ, các hiệp hội và công chúng một cách rộng khắp. Đồng thời, những nhà lãnh đạo có tầm nhìn của các tổ chức nhận thấy rằng thành công lâu dài phải được xây dựng dựa trên những hoạt động kinh doanh đáng tin cậy và ngăn ngừa các hành vi như gian lận về kế toán và bóc lột lao động.

Mặt khác, đã có một số những tuyên bố về nguyên tắc ở mức độ cao liên quan đến Trách nhiệm xã hội, cũng như những chương trình và sáng kiến cá nhân về Trách nhiệm xã hội. Thách thức đặt ra là làm thế nào để đưa những nguyên tắc đó trở thành hành động và làm cách nào để thực hiện Trách nhiệm xã hội một cách có hiệu quả khi mà việc hiểu rõ “Trách nhiệm xã hội là gì” vẫn còn có nhiều khái niệm khác nhau. Hơn nữa, những sáng kiến trước đây có xu hướng tập trung vào khái niệm “trách nhiệm xã hội đoàn thể”, trong khi Tiêu chuẩn ISO 26000 sẽ đưa ra hướng dẫn về Trách nhiệm xã hội không chỉ cho các tổ chức kinh doanh, mà còn cho cả các tổ chức thuộc lĩnh vực công cộng ở mọi loại hình.

ISO 26000 chắt lọc sự hiểu biết có liên quan mang tính toàn cầu về trách nhiệm xã hội là gì và các tổ chức cần làm gì để thực hiện trách nhiệm xã hội.


KNA Cert, hỗ trợ đào tạo và chứng nhận iso

Liên hệ hotline: 093.2211.786

Email: salesmanager@knacert.com

Ý NGHĨA CỦA TIÊU CHUẨN ISO 26000

  • ​Đảm bảo nguồn gốc đạo đức của hàng hoá và dịch vụ
  • Cải thiện điều kiện làm việc trên toàn cầu
  • Cung cấp một tiêu chuẩn chung cho mọi lĩnh vực kinh doanh và các quốc gia
  • Hoạt động song song với quyền con người và các tổ chức lao động
  • Khuyến khích bằng lợi ích thông qua cách tiếp cận cùng có lợi

Gọi ngay