Đánh giá nhà cung cấp và dịch vụ

Đánh giá nhà cung cấp và dịch vụ

 Admin

Nhà cung cấp tốt là một trong yếu tố ảnh hưởng đến việc quản trị hoạt động kinh doanh của Doanh Nghiệp. Để lựa chọn được những nhà cung cấp tốt trước hết doanh nghiệp cần nắm được những tiêu chí đánh giá nhà cung cấp. KNA CERT sẽ giúp bạn tìm hiểu các vấn đề đó trong bài viết dưới đây.ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP LÀ GÌ?

Đánh giá nhà cung cấp là thẩm định khả năng của nhà sản xuất có đáp ứng được yêu cầu của hợp đồng về mặt chất lượng, số lượng và phương thức giao hàng hay không. Những cuộc đánh giá như vậy có thể điều chỉnh theo những nhu cầu và đòi hỏi riêng của từng khách hàng.


Ý NGHĨA CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP 

 • Đáp ứng xu hướng toàn cầu hóa.
 • Để tối ưu hóa hệ thống cung cấp, ngoài khả năng sản xuất, hàng loạt các khía cạnh khác cũng được các khách hàng xem xét.
 • Lựa chọn đúng nhà cung cấp là một trong những điều kiện quan trọng nhất để thành công trong việc tìm nguồn hàng. 

CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ BAO GỒM:

 • Cấu trúc quản lý
 • Thực hiện việc quản lý chất lượng cho quy trình và hệ thống
 • Các chứng chỉ đã được công nhận và mã số chứng chỉ
 • Công nghệ sản xuất và cơ sở vật chất của nhà sản xuất
 • Đánh giá khả năng hiện tại so với khối lượng công việc theo dự án và khả năng trang thiết bị
 • Quản lý nguyên liệu và sản phẩm
 • Công nghệ kiểm tra phá hủy và không phá hủy
 • Khảo sát chi tiết việc sản xuất, kinh doanh

DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP CỦA KNA CERT

Dịch vụ đánh giá nhà cung cấp của trung tâm chứng nhận KNA CERT giúp cho khách hàng có thể xác lập được các tiêu chí và tiêu chuẩn để đánh giá nhà cung cấp. Đánh giá năng lực và trình độ của nhà cung cấp một cách hiệu quả. Ngoài ra việc đánh giá còn giúp xác định các điểm khiếm khuyết đồng thời đưa ra một phương pháp được chuẩn hóa cho việc tuyển chọn nhà cung cấp và cải tiến hoạt động của họ. Các dịch vụ này bao gồm việc đánh giá một cách độc lập dựa trên các dữ liệu thực tế về năng lực, độ tin cậy của nhà cung cấp nhằm duy trì và cập nhật một cơ sở dữ liệu về các nhà cung cấp đối với khách hàng.


CÁC BƯỚC ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP CỦA KNA CERT

Bước 1: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá.

Thông thường để đánh giá các nhà cung cấp, người ta căn cứ vào các chỉ tiêu sau đây:

- Chất lượng.

- Năng lực của nhà cung cấp.

- Tình hình tài chính của nhà cung cấp.

- Các đặc tính kỳ vọng của sản phẩm.

- Uy tín của nhà cung cấp.

Bước 2: Xác định trọng số cho các chỉ tiêu.

Mức độ quan trọng của các chỉ tiêu đối với doanh nghiệp là không như nhau. Ví dụ như nhằm mục tiêu có được sản phẩm có chất lượng tốt nhất thì chỉ tiêu về chất lượng nguyên vật liệu, linh kiện, hay chi tiết phải được đặt lên hàng đầu và người ta có thể không quan tâm lắm tới giá cả của chúng. Do vậy khi đánh giá các nhà cung cấp,  cần gắn mức độ quan trọng cho các chỉ tiêu thông qua các trọng số của chúng.

Bước 3: Cụ thể hóa từng chỉ tiêu và xác định trọng số cho các chỉ tiêu con

Thông thường các chỉ tiêu lại được chia nhỏ ra thành các chỉ tiêu con để thuận lợi cho việc đánh giá và giúp cho việc đánh giá được chính xác hơn.

Bước 4: Xác định thang điểm cho mỗi chỉ tiêu con.

Vì lý do mức độ quan trọng của các chỉ tiêu khác nhau là khác nhau, vì vậy thang điểm dùng để đánh giá các nhà cung cấp theo từng chỉ tiêu cũng không cần phải như nhau

Vì vậy nếu trong hệ thống các chỉ tiêu để đánh giá nhà cung cấp, nếu chỉ tiêu nào càng quan trọng thì thang điểm cho nó càng phải lớn.

Bước 5: Sơ loại dựa trên các tiêu chuẩn dễ nhận biết.

Sau khi đã xây dựng xong hệ thống các chỉ tiêu đánh giá, người ta tiến hành đánh giá các nhà cung cấp, tuy nhiên có thể sẽ xuất hiện một phải nhà cung cấp “phạm quy” ngay từ đầu, và việc phát hiện ra các nhà cung cấp “phạm quy” đó là hết sức dễ dàng. Vì vậy trước khi tiến hành đánh giá người ta thường thực hiện qua bước sơ loại. Trong việc tuyển dụng nhân viên ở các doanh nghiệp, bước này chính là bước kiểm tra và loại ứng cử viên trên hồ sơ.

Bước 6: Cho điểm cho các nhà cung cấp theo từng chỉ tiêu.

Sau khi đã thực hiện qua bước sơ loại, tất cả các nhà cung cấp đã qua được vòng 1 sẽ được đánh giá và chấm điểm dựa trên các chỉ tiêu, các thang điểm mà Tổ chức đã xây dựng được ở các bước trước. Trong quá trình đánh giá, một số các chỉ tiêu định lượng có thể được đánh giá một cách khá chính xác, ngược lại một số các chỉ tiêu có tính định tính thì lại phụ thuộc nhiều vào chủ quan của Tổ chức.

Bước 7: Tính điểm tổng cộng và lựa chọn.

Đây là bước cuối cùng trong việc đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp. Người ta tính điểm tổng cộng bằng cách lấy điểm của từng chỉ tiêu nhân với trọng số tương ứng rồi cộng lại. Kết quả ra bao nhiêu sẽ là số điểm cuối cùng của nhà cung cấp đó.  Cuối cùng người ta chọn nhà cung cấp là người có tổng điểm cao nhất.

 

Gọi ngay