Trách nhiệm xã hội

Tư vấn đánh giá SCAN - Mạng đánh giá nhà cung cấp

Mạng lưới đánh giá nhà cung cấp - SCAN là một ngành hiệp hội thương mại giúp cấp một cách tiếp cận có hệ thống để từ đó các tiêu chuẩn tuân thủ toàn cầu có thể chấp nhận được trong việc giúp giảm việc đánh giá và dự phòng hoạt động cho các bên liên quan trong chuỗi cung ứng thông thường.

Chi tiết

Tư Vấn Đánh Giá WCA - Đánh Giá Điều Kiện Làm Việc

Hiện nay, quá trình hội nhập và cùng hợp tác phát triển kinh tế giữa các quốc gia trên thế giới ngày càng phát triển. Các công ty, doanh nghiệp đang ngày càng muốn khẳng định vị thế của mình trên đấu trường thế giới. Nắm bắt được xu thế phát triển ấy, chương trình đánh giá điều kiện làm việc WCA ra đời để đánh giá, so sánh, và kiểm soát điều kiện làm việc hiệu quả hơn.

Chi tiết

Tiêu Chuẩn RDS - Tiêu Chuẩn lông vũ có trách nhiệm

Tiêu chuẩn Lông vũ trách nhiệm xã hội ( RDS – Responsible Down Stanrd ) là tiêu chuẩn toàn cầu tự nguyện, độc lập, bảo vệ quyền lợi của động vật trong quá trình lấy lông vũ và giúp truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng và xác nhận nguồn gốc lông vũ.

Chi tiết

Đào tạo - Đánh Giá Walmart - Tiêu chuẩn dành cho nhà cung cấp

Walmart tiến hành hợp tác với các nhà bán lẻ, doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ để xác minh sản phẩm được sản xuất từ những nhà cung cấp có năng lực, tuân thủ các quy tắc Ứng xử đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội và môi trường.

Chi tiết

Đào tạo - Đánh Giá Better Work - trách nhiệm xã hội ngành may mặc

Chương trình Better Work Vietnam (BWV) đã hợp tác với người lao động, chủ doanh nghiệp và Chính phủ nhằm cải thiện điều kiện lao động và thúc đẩy tính cạnh tranh trong ngành may mặc Việt Nam.

Chi tiết

Đào tạo - Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 26000

ISO 26000 là một Tiêu chuẩn quốc tế của Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế (gọi tắt là ISO) đưa ra hướng dẫn về trách nhiệm xã hội. Nó sẽ được áp dụng cho các tổ chức ở mọi loại hình, cả ở lĩnh vực công cộng lẫn tư nhân

Chi tiết

Tiêu chuẩn CTPAT trong an ninh hàng hóa

Việc vận chuyển hàng hóa giữa các quốc gia hiện nay đang ngày càng phát triển mạnh mẽ do đó đòi hỏi vấn đề về an ninh hàng hóa và an ninh quốc gia được đặt ra rất nhiều. Chính vì vậy tiêu chuẩn CTPAT đã được xây dựng nên để đảm bảo an ninh thông quan hàng hóa trên khắp thế giới.

Chi tiết

Sedex là gì ? Tư vấn Sedex - SMETA

Sedex là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập để cải tiến việc thực hành đạo đức trong kinh doanh và trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Là một hiệp hội hợp tác lớn nhất cho việc chia sẻ các thông tin về thực hành đạo đức và trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng,

Chi tiết

Đánh giá EICC - Trách nhiệm xã hội trong ngành điện tử

Bộ Quy Tắc Ứng Xử của Electronic Industry Citizenship Coalition® (EICC®) đưa ra các tiêu chuẩn để đảm bảo rằng điều kiện làm việc trong chuỗi cung ứng của ngành điện tử được an toàn, người lao động được đối xử một cách xứng đáng và tôn trọng, các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm với môi trường và được thực hiện một cách có đạo đức.

Chi tiết
Gọi ngay