Trách nhiệm xã hội

Tư Vấn OCS - Tiêu chuẩn về thành phần hữu cơ

Trong ngành may mặc hiện nay có khá nhiều tiêu chuẩn được áp dụng. Bên cạnh những chuẩn về chất lượng như ISO 9001 hay chuẩn về trách nhiệm xã hội như BSCI, WRAP vv thì những chuẩn nhằm xác minh thành phần có trong sản phẩm may mặc đang được các nước nhập khẩu và người tiêu dùng quan tâm.

Chi tiết

Tư vấn đánh giá SCAN - Mạng đánh giá nhà cung cấp

✅ Mạng lưới đánh giá nhà cung cấp - SCAN là một ngành hiệp hội thương mại cung cấp các tiêu chuẩn tuân thủ toàn cầu. ✅ Hiệp hội SCAN đã có 6.901 chương trình đánh giá và đã xác nhận cho 2.845 nhà máy được phép chia sẻ trên mạng đánh giá SCAN.

Chi tiết

Tư Vấn Đánh Giá WCA - Đánh Giá Điều Kiện Làm Việc

✅ chương trình đánh giá điều kiện làm việc WCA ra đời để đánh giá, so sánh, và kiểm soát điều kiện làm việc hiệu quả hơn. ✅ KNA cung cấp dịch vụ Uy Tín Chuyên Nghiệp

Chi tiết

Tiêu Chuẩn RDS - Tiêu Chuẩn lông vũ có trách nhiệm

✅ Tiêu chuẩn Lông vũ trách nhiệm xã hội RDS là tiêu chuẩn toàn cầu ✅ bảo vệ quyền lợi của động vật giúp truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng và xác nhận nguồn gốc lông vũ.

Chi tiết

Đào tạo - Đánh Giá Walmart - Tiêu chuẩn dành cho nhà cung cấp

✅ KNA cung cấp dịch vụ tư vấn Walmart cho các Doanh Nghiệp bán lẻ muốn gia nhập vào chuỗi siêu thị này. ✅ cần tuân thủ các quy tắc Ứng xử đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội và môi trường.

Chi tiết

Đào tạo - Đánh Giá Better Work - trách nhiệm xã hội ngành may mặc

✅ Chương trình Better Work Vietnam (BWV) đã hợp tác với người lao động, ✅ chủ doanh nghiệp và Chính phủ nhằm cải thiện điều kiện lao động và thúc đẩy tính cạnh tranh trong ngành may mặc Việt Nam. ✅

Chi tiết

Đào tạo - Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 26000

✅ ISO 26000 là một Tiêu chuẩn quốc tế đưa ra hướng dẫn về trách nhiệm xã hội. ✅ Nó sẽ được áp dụng cho các tổ chức ở mọi loại hình, cả ở lĩnh vực công cộng lẫn tư nhân

Chi tiết

Tiêu chuẩn CTPAT trong an ninh hàng hóa

✅ Tiêu chuẩn C-TPAT là bộ tiêu chuẩn về an ninh hàng hóa và an ninh quốc tế. ✅CTPAT đã được xây dựng nên để đảm bảo an ninh thông quan hàng hóa trên khắp thế giới.

Chi tiết

Sedex là gì ? Tư vấn Sedex - SMETA

✅ Sedex là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập để cải tiến việc thực hành đạo đức trong kinh doanh và trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng toàn cầu. ✅ Là một hiệp hội hợp tác lớn nhất cho việc chia sẻ các thông tin về thực hành đạo đức và trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng,

Chi tiết
Gọi ngay