Đào tạo thực hành Lean - KNA Certa

Đào tạo thực hành Lean

 Admin

1. LÝ DO ÁP DỤNG LEAN

   Lãng phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giá thành không hợp lý, năng suất thấp, chất lượng không ổn định, thời gian giao hàng dài, vốn là những lý do khiến khách hàng không hài lòng.

   Lean- Hệ thống sản xuất tinh gọn phát triển từ hệ thống sản xuất TOYOTA (TPS) và ngày càng được áp dụng rộng rãi trong rất nhiều các loại hình tổ chức/doanh nghiệp khác nhau. Với tư tưởng chủ đạo là loại trừ các lãng phí và bất hợp lý (Waste) trong tất cả các quá trình sản xuất/kinh doanh nhằm mang lại nhiều giá trị gia tăng hơn cho khách hàng và doanh nghiệp bằng cách áp dụng có hiệu lực và hiệu quả các công cụ cải tiến tiên tiến khác nhau cho mỗi vấn đề cụ thể.

   Chương trình "Nhận thức và Thực hành Lean" được thiết kế dành riêng cho đối tượng là quản lý và điều hành, nhằm cung cấp cho lãnh đạo và các chủ quá trình (Process owner) của công ty có được bức tranh tổng thể và một lộ trình triển khai áp dụng Lean thành công.

   Ngoài các kiến thức nền tảng Lean, lãnh đạo còn biết cách làm thế nào để thúc đẩy, duy trì và quản lý các dự án cải tiến theo Lean và làm thế nào để xây dựng văn hóa doanh nghiệp với đội ngũ nhân viên luôn có khả năng nhận diện, xác định, lựa chọn và sử dụng thành thạo phương pháp và các công cụ Lean để giải quyết vấn đề đồng thời tìm ra các giải pháp mang tính đột phá và tối ưu mang lại các giá trị tiết kiệm/cải tiến bằng tiền cho công ty.


2. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

 • Cấp quản lý và điều hành, GĐ, P.GĐ, Trưởng/phó các phòng ban chức năng khác . . .
 • Các thành viên nòng cốt/tham gia chính vào các chương trình cải tiến tại công ty
 • Những ai yêu thích và đam mê học hỏi và phát triển không ngừng về quản trị tinh gọn.

               

Nếu anh chị đang tìm hiểu về LEAN thì bộ tài liệu sau rất cần thiết cho anh chị tìm hiểu và áp dụng vào doanh nghiệp. KNA gửi tặng anh chị: Tại đây.


KNA Cert, hỗ trợ đào tạo iso 9001chứng nhận iso 9001

Liên hệ hotline: 093.2211.786

Email: salesmanager@knacert.com

Nhận thức Lean:

 • Giới thiệu Lean như là một hệ thống quản lý/So sánh Lean và các hệ thống khác
 • Thảo luận và đánh giá hiện trạng công ty/So sánh hiện trạng công ty với công ty Lean
 • Lịch sử phát triển Lean và các công ty áp dụng Lean thành công
 • Tổng quan Lean và công cụ Lean
 • Lãng phí, cách thức nhận diện và loại trừ
 • Tính toán các giá trị cải tiến/tiết kiệm bằng tiền thông qua các dự án cải tiến trọng điểm

Thực hành Lean:

 • Xâu chuỗi các hoạt động trong công ty với mô hình Lean
 • Kết nối Lean với BSC (Thẻ điểm cân bằng) phân tích Lean với sơ đồ chiến lược công ty
 • Thiết lập mục tiêu Lean và kế hoạch triển khai
 • Vai trò và trách nhiệm của Lãnh đạo trong công ty Lean
 • Cấu trúc tổ chức Lean, vài trò vá trách nhiệm mỗi thành viên trong cấu trúc
 • Các bước thực hiện Lean và lộ trình triển khai Lean
 • Nguồn lực và cơ chế khuyên khích động viên và khen thưởng
 • Thảo luận – Hỏi đáp – Trao chứng nhận

 

Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện bạn có thể:

 • Lãnh đạo công ty trở nên thân thiết với Lean và cải tiến liên tục
 • Lãnh đạo biết cách xâu chuỗi các hoạt động và có được một bức tranh toàn cảnh về hiện trạng xuyên suốt các quá trình.
 • Lãnh đạo hiểu được làm sao Lean được dùng để loại trừ lãng phí giảm chi phí, cải tiến thời gian chu trình, cải tiến năng suất chất lượng và số lượng bán hàng. . .
 • Lãnh đạo thấy rõ các kết quả tiết kiệm hay hiệu quả từ việc triển khai Lean
 • Hiểu được làm thế nào để triển khai Lean thành công
 • Đặt vai trò tích cực của mình vào tiến trình triển khai áp dụng Lean tại công ty
 • Nắm được phương pháp thiết lập, tổ chức và cải tiến với Lean

 

Gọi ngay