Đào tạo thực hành Kaizen - KNA Cert

Đào tạo thực hành Kaizen

 Admin

ĐÀO TẠO THỰC HÀNH KAIZEN

Kaizen Hệ thống phương pháp, công cụ và là triết lý đơn giản hóa việc cải tiến liên tục vừa và nhỏ phát triển từ văn hóa của người Nhật và ngày càng được áp dụng rộng rãi trong rất nhiều các loại hình tổ chức/doanh nghiệp khác nhau, Kaizen mang lại nhiều giá trị gia tăng hơn cho khách hàng và doanh nghiệp bằng cách áp dụng có hiệu lực và hiệu quả các công cụ cải tiến khác nhau cho mỗi vấn đề cụ thể.


Nếu anh chị đang tìm hiểu về KAIZEN thì bộ tài liệu sau rất cần thiết cho anh chị tìm hiểu và áp dụng vào doanh nghiệp. KNA gửi tặng anh chị: Tại đây.


NỘI DUNG KHOÁC HỌC

Học phần

Nội dung chương trình

Thời gian

I. Nhận thức Kaizen

 Giới thiệu chung về Kaizen

 -So sánh Kaizen và các phương pháp khác

 -Tư duy Lean/ Lean Thinking: Một sự thay đổi mô hình và cách  thức mới của doanh nghiệp trong suy nghĩ

Ngày I, buổi sáng

8:30 am – 12:00 pm

 -Kaizen với Quản lý chất lượng

 -Giải quyết nhanh vấn đề với Kaizen

 -Phương pháp và lộ trình triển khai Kaizen

Ngày I, buổi chiều

1:30 am – 4:30 pm

 -Quản lý thay đổi và các nhóm Kaizen

 -Nền tảng giải kỹ thuật giải quyết vấn đề của các nhóm Kaizen

II. Kỹ thuật Kaizen

 Các công cụ cải tiến thường áp dụng trong Kaizen

Ngày II, buổi sáng

8:30 am – 12:00 pm

 -Sáng kiến cải tiến, Thực hành tốt nhất

 -5 S và Quản lý trực quan

 -7 Công cụ QC và 7 công cụ QC mới

Ngày II, buổi chiều

1:30 am – 4:30 pm

 -*New Value Stream Mapping (VSM) và Process Flow Analysis với  Kaizen

Ngày III, buổi sáng

8:30 am – 12:00 pm

 -Sự kiện Kaizen Event

Ngày III, buổi chiều

1:30 am – 4:30 pm

 -Kaizen Blitz

 -Vòng tròn PDCA và Tiêu chuẩn hóa Standardization

III. Thực hành Kaizen

 Ví dụ minh họa/ Kaizen Samples

Ngày IV, buổi sáng

8:30 am – 12:00 pm

 

 Hướng dẫn thực tế / Kaizen Workshop Step by Step

 Sử dung Form A 3 theo TPS Kaizen để trình bày

 A3 Report and Presentation

 Khuyến khích và động viên / Kaizen Promotion and Motivation

Ngày IV, buổi chiều

1:30 am – 4:30 pm

 Phân tích chi phí và lợi ích các dự án cải tiến Kaizen/ Cost-Benefit  Analysis of a Kaizen Project

 Conclusion, Q&A, Examination and Certificated


NHỮNG KẾT QUẢ MONG MUỐN:

  • Hiểu biết về Kaizen và công cụ áp dụng trong Kaizen
  • Học và áp dụng được các công cụ nền tảng cơ bản để cải tiến theo Kaizen
  • Hiểu được sự cần thiết và quan trọng của Kaizen và cải tiến liên tục
  • Nắm được phương pháp thiết lập, tổ chức và cải tiến với Kaizen
  • Hiểu được vai trò và trách nhiệm của bản thân, khuyến khích, động viên bản thân và mọi người tạo ra nơi làm việc hiệu quả mọi nơi và mọi lúc
  • Phát triển các chỉ số đo lường hiệu quả và hiệu lực các quá trình
  • Cung cấp sự hỗ trợ tối đa cho chương trình triển khai Kaizen trong tương lai

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Đội ngũ giảng viên đào tạo tại KNA CERT là những chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy đào tạo, tư vấn cho các Doanh Nghiệp áp dụng triển khai hệ thống KAIZEN và các hệ thống quả lý cải tiến chất lượng khác.


Liên hệ ngay với chúng tôi - Trung tâm chứng nhận KNA Cert để được tư vấn về KAIZEN và hỗ trợ đào tạo iso 9001chứng nhận iso 9001

Liên hệ hotline: 093.2211.786

Email: salesmanager@knacert.com

Gọi ngay