Đào tạo huấn luyện

Khóa học huấn luyện Vệ sinh An toàn Lao động

Việc đào tạo huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là điều được quan tâm tại nhiều Doanh Nghiệp hiện nay. Không thể phủ nhận rằng lợi ích của công tác huấn luyện an toàn lao động có thể đem lại cho Doanh Nghiệp rất nhiều như:

Chi tiết

Đào tạo - Chứng nhận OHSAS 18001

OHSAS 18001 đã được thiết kế để tương thích với tiêu chuẩn ISO 9001 và tiêu chuẩn ISO 14001 nhằm tạo điều kiện dễ dàng xây dựng một hệ thống tích hợp với mục đích chất lượng cho sản phẩm - an toàn cho con người - an toàn cho môi trường - tiết kiệm chi phí.

Chi tiết

Đào tạo OHSAS 18001 sang ISO 45001

OHSAS 18001:2007 đưa ra những yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho một tổ chức được ấn hành vào tháng 7 năm 2007 thay thế cho OHSAS 18001:1999

Chi tiết

Tiêu chuẩn IATF 16949:2016

Tiêu chuẩn IATF 16949:2016 là tiêu chuẩn Hệ thống quản lý Chất lượng dành cho ngành công nghiệp ô tô (IATF - International Automotive Task Force)

Chi tiết

Giới thiệu tiêu chuẩn TS 16949 2009

Làm chứng nhận tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009, Quy định kỹ thuật này do Nhóm công tác đặc biệt về ô tô Thế giới (IATF - International Automotive Task Force) và Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản (JAMA) ban hành với sự hỗ trợ của Ban kỹ thuật TC 176 (Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng) của tổ chức ISO.

Chi tiết

Đào tạo thực hành 5S

Đào tạo thực hành 5S - KNA Cert: Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch Sẽ, Săn sóc và Sẵn sàng. Cho các đơn vị doanh nghiệp với tiêu chí tiên phong trong lĩnh vực.

Chi tiết

Quản lý chất lượng toàn diện-TQM

Hệ thống quản lý Chất lượng toàn diện (TQM) được giới thiệu như là một hệ thống quản trị của tổ chức định hướng vào chất lượng, dựa trên sự tham gia của mọi thành viên và nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông qua sự thoả mãn các yêu cầu của khách hàng và lợi ích của mọi thành viên trong công ty và của xã hội.

Chi tiết

Đào tạo thực hành Lean

Lean- Hệ thống sản xuất tinh gọn phát triển từ hệ thống sản xuất TOYOTA (TPS) và ngày càng được áp dụng rộng rãi trong rất nhiều các loại hình tổ chức/doanh nghiệp khác nhau. Với tư tưởng chủ đạo là loại trừ các lãng phí và bất hợp lý (Waste) trong tất cả các quá trình sản xuất/kinh doanh nhằm mang lại nhiều giá trị gia tăng hơn cho khách hàng và doanh nghiệp bằng cách áp dụng có hiệu lực và hiệu quả các công cụ cải tiến tiên tiến khác nhau cho mỗi vấn đề cụ thể.

Chi tiết

Đào tạo thực hành Kaizen

Kaizen-Hệ thống phương pháp, công cụ và là triết lý đơn giản hóa việc cải tiến liên tục vừa và nhỏ phát triển từ văn hóa của người Nhật và ngày càng được áp dụng rộng rãi trong rất nhiều các loại hình tổ chức/doanh nghiệp khác nhau, Kaizen mang lại nhiều giá trị gia tăng hơn cho khách hàng và doanh nghiệp bằng cách áp dụng có hiệu lực và hiệu quả các công cụ cải tiến khác nhau cho mỗi vấn đề cụ thể.

Chi tiết
Gọi ngay