Danh mục nhóm sản phẩm VLXD chứng nhận hợp quy

Danh mục nhóm sản phẩm VLXD chứng nhận hợp quy

 Admin

Theo pháp luật, vật liệu xây dựng là các sản phẩm được sử dụng để tạo nên công trình xây dựng. Nhóm vật liệu xây dựng bao gồm các sản phẩm có nguồn gốc hữu cơ, vô cơ, kim loại, ngoại trừ các trang thiết bị điện. Việc Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng là quy định bắt buộc đối với các sản phẩm vật liệu xây dựng sản xuất trong nước và sản phẩm vật liệu xây dựng nhập khẩu theo quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vật liệu cần tuân thủ quy định này,  quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các sản phẩm vật liệu xây dựng sản xuất trong nước, nhập khẩu, không áp dụng đối với mẫu thử, hàng triển lãm hội chợ, hàng mẫu, hàng quá cảnh, hàng hóa tạm nhập tái xuất.

 

 

Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vật liệu cần tuân thủ quy định này,  quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các sản phẩm vật liệu xây dựng sản xuất trong nước, nhập khẩu, không áp dụng đối với mẫu thử, hàng triển lãm hội chợ, hàng mẫu, hàng quá cảnh, hàng hóa tạm nhập tái xuất.
   
Theo đó, dưới đây là 10 nhóm sản phẩm chính thuộc danh mục quy định cần được cấp chứng nhận hợp quy theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD

 Nhóm sản phẩm clanhke xi măng và xi măng.
 Nhóm sản phẩm kính xây dựng.
 Nhóm sản phẩm phụ gia cho xi măng, bê tông và vữa.
 Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng chứa sợi vô cơ, sợi hữu cơ tổng hợp; sản phẩm nhôm và hợp kim nhôm định hình; ống nhựa polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) và sản phẩm trên cơ sở gỗ.
 Nhóm sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm và vật liệu xảm khe.
 Nhóm sản phẩm gạch, đá ốp lát.
 Nhóm sản phẩm sứ vệ sinh.
 Nhóm sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa.
 Nhóm sản phẩm cửa sổ, cửa đi.
 Nhóm sản phẩm vật liệu xây.

Để chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng các Doanh Nghiệp cần nắm rõ thủ tục pháp lý và hiểu được tường tận về việc công bố hợp quy nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng.

Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng KNA Cert

 Tổ chức chứng nhận uy tín với văn phòng đại diện và chi nhánh khắp các tỉnh thành giúp việc đánh giá nhanh và tiết kiệm tối đa chi phí cho đơn vị.
 Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, chuyên viên tư vấn nắm rõ các văn bản pháp luật để hỗ trợ những vướng mắc tốt nhất cho đơn vị;
 Ngày 6 tháng 3 năm 2015, Bộ Xây Dựng chỉ định bổ sung Công ty TNHH Chứng nhận KNA về việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, theo đó KNA Cert được chỉ định chứng nhận hợp quy gạch bê tông, gạch không nung phù hợp QCVN 16:2014/BXD.2. 


Mọi nhu cầu về việc cấp chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng, xin liên hệ với Tổ chức chứng nhận KNA Cert 

 

Gọi ngay