Chứng nhận hợp quy sản phẩm clanhke xi măng và xi măng

Chứng nhận hợp quy sản phẩm clanhke xi măng và xi măng

 Admin

Căn cứ theo QCVN 16:2014/BXD và thông tư số 01/2010/TT-BTD của Bộ Xây dựng, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng về xi măng bắt buộc phải chứng nhận hợp quy clanhke xi măng và xi măng nếu muốn đưa các sản phẩm này hoạt động trên thị trường. Việc chứng nhận hợp quy loại vật liệu này nhằm đảm bảo các sản phẩm an toàn và tốt nhất đến tay người tiêu dùng.

 

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu chứng nhận hợp quy clanhke xi măng và xi măng hãy liên hệ ngay với KNA Cert để được đội ngũ tư vấn thông tin rõ ràng hơn.CÁC LOẠI XI MĂNG VÀ CLANHKE CẦN CHỨNG NHẬN HỢP QUY

 Clanhke xi măng pooc lăng thương phẩm
 Xi măng pooc lăng và pooc lăng hỗn hợp
 Xi măng pooc lăng trắng
 Xi măng alumin
 Xi măng giếng khoan chủng loại G
 Xi măng pooc lăng ít tỏa nhiệt và hỗn hợp ít tỏa nhiệt
 Xi măng pooc lăng bền sun phát và hỗn hợp sun phát
 Xi măng pooc lăng xỉ lò cao
 Xi măng xây trát
 Xi măng nở
 Xi măng đóng rắn nhanh


ĐIỀU KIỆN CHỨNG NHẬN HỢP QUY CLANHKE XI MĂNG VÀ XI MĂNG

 Có chứng nhận đánh giá hệ thống đạt tiêu chuẩn chất lượng iso 9001 hoặc iso 9001:2000 và phải còn thời gian hiệu lực.
 Kết quả thử nghiệm, giám định mẫu đại diện cho lô hàng phù hợp với quy định của tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ Xây Dựng chỉ định.
 Giấy chứng nhận phù hợp với môi trường theo tiêu chuẩn iso 14001.


PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN HỢP QUY CLANHKE XI MĂNG VÀ XI MĂNG

Đối với các sản phẩm được sản xuất trong nước:

Thực hiện theo phương thức thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất, giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất theo quy định của nhà nước về chứng nhận hợp quy.

Đối với các sản phẩm được nhập khẩu:

Được thực hiên theo phương thức thử nghiện mẫu điển hình, đánh giá sự phù hợp của lô sản phẩm hàng hóa theo quy định của nhà nước về chứng nhận hợp quy.


DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN HỢP QUY GẠCH, ĐÁ ỐP LÁT TẠI KNA CERT

 Tổ chức chứng nhận uy tín với văn phòng đại diện và chi nhánh khắp các tỉnh thành giúp việc đánh giá nhanh và tiết kiệm tối đa chi phí cho đơn vị.
 Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, chuyên viên tư vấn nắm rõ các văn bản pháp luật để hỗ trợ những vướng mắc tốt nhất cho đơn vị;
 Ngày 6 tháng 3 năm 2015, Bộ Xây Dựng chỉ định bổ sung Công ty TNHH Chứng nhận KNA về việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, theo đó KNA Cert được chỉ định chứng nhận hợp quy clanhke xi măng và xi măng phù hợp QCVN 16:2014/BXD.2. 


Liên hệ ngay với KNA CERT để được hỗ trợ chứng nhận hợp quy chi tiết nhất!

 

Gọi ngay