Chứng nhận Hợp quy phân bón - Chứng nhận hợp quy KNA Cert

Chứng nhận Hợp quy phân bón

 Admin

HỢP QUY PHÂN BÓN:

Theo Nghị định số 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón, Bộ Công thương sẽ quản lý sản xuất, kinh doanh và chất lượng phân bón vô cơ, còn Bộ NN-PTNT được giao quản lý sản xuất, kinh doanh, chất lượng phân bón hữu cơ và phân bón khác (hỗ hợp của phân hữu cơ và cô cơ, các loại phân bón khác).

Theo đó, các loại phân bón hữu có và phân bón khác phải có chứng nhận hợp quy trước khi đưa ra thị trường. Thủ tục và quy trình thực hiện theo Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTN do Bộ NN-PTNT ban hành ngày 27/11/2013.

 


CÁC LOẠI PHÂN BÓN CẦN HỢP QUY:

  Phân bón có tên trong Danh mục phân bón được phép sản xuât, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam do Bộ NN-PTNT ban hành.

  Phân bón của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hoặc phân bón là kết quả của đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, cấp Bộ đều đạt yêu cầu theo quy phạm Khảo nghiệm phân bón. Trong thời gian quy phạm khảo nghiệm phân bón chưa được ban hành theo quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư này.


TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG CÔNG BỐ HỢP QUY PHÂN BÓN HỮU CƠ VÀ PHÂN BÓN KHÁC:

  Trình tự và nội dung công bố hợp quy thực hiện theo Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT).

  Mỗi loại phân bón hữu cơ hoặc phân bón khác chỉ công bố hợp quy một lần. Khi có sự thay đổi về nội dung của bản công bố hợp quy đối với loại phân bón hữu cơ hoặc phân bón khác đã đăng ký thì phải công bố lại.

 


DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN HỢP QUY PHÂN BÓN TẠI KNA CERT

Tổ chức chứng nhận uy tín với văn phòng đại diện và chi nhánh khắp các tỉnh thành giúp việc đánh giá nhanh và tiết kiệm tối đa chi phí cho đơn vị.
 Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, chuyên viên tư vấn nắm rõ các văn bản pháp luật để hỗ trợ những vướng mắc tốt nhất cho đơn vị;
 KNA Cert được chỉ định chứng nhận hợp quy phân bón phù hợp 41/2014/TT-BNNPTN. 

Liên hệ ngay với KNA CERT để được hỗ trợ chứng nhận hợp quy chi tiết nhất!

 

CÁCH ĐÁNH GIÁ, CHỨNG NHẬN CÔNG BỐ HỢP QUY PHÂN BÓN HỮU CƠ VÀ PHÂN BÓN KHÁC:

  • Các chỉ tiêu và phương thức đánh giá, chứng nhận hợp quy theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
     
  • Trong thời gian quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chưa được ban hành thì chỉ tiêu đánh giá thực hiện theo quy định tại Mục I Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT đối với phân bón rễ hoặc theo Mục II Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư này đối với phân bón lá; áp dụng đánh giá theo phương thức 5 đối với phân bón hữu cơ hoặc phân bón khác sản xuất trong nước và phương thức 7 đối với phân bón hữu cơ hoặc phân bón khác nhập khẩu.

CÔNG BỐ DANH SÁCH PHÂN BÓN ĐÃ HỢP QUY:

  • Sở NN-PTNTN sẽ gửi bản thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy về Cục Trồng trọt, trong thời hạn không quá 3 tháng sau khi ban hành Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy.
  • Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được bản Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy, Cục Trồng trọt sẽ tổng hợp và công bố trên website của Cục về các loại phân bón hữu cơ và phân bón khác đã được công bố hợp quy, của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu.

Dấu hợp quy và sử dụng dấu hợp quy theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT:

                             

Gọi ngay