Chứng nhận hợp quy cửa sổ và cửa đi

Chứng nhận hợp quy cửa sổ và cửa đi

 Admin

Cửa sổ, cửa đi là vật liệu xây dựng bắt buộc phải chứng nhận hợp quy theo quy định tại QCVN 16;2014/BXD, nhằm đảm bảo chất lượng đối với nhóm sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sản xuất trong nước hay nhập khẩu trước khi lưu thông trên thị trường. Các nhóm hàng hóa vật liệu xây dựng thuộc danh mục quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2014/BXD, Bao gồm 10 nhóm sản phẩm trong đó có nhóm sản phẩm cửa sổ, cửa đi

Công ty TNHH Chứng nhận KNA Cert sẽ thử nghiệm và chứng nhận hoàn thiện hồ sơ và chứng nhận các thủ tục liên quan tới Chứng nhận hợp quy cửa sổ, cửa đi; chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng; chứng nhận ISO 9001:2015. Gọi ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ sớm nhất: 093.2211.786


CÁC LOẠI CỬA SỔ, CỬA ĐI CẦN CHỨNG NHẬN HỢP QUY

  Cửa sổ, cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC.
  Cửa đi, cửa sổ, cửa sổ - Cửa gỗ.
  Cửa đi, cửa sổ - Cửa kim loại.


ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CHỨNG NHẬN HỢP QUY CỬA SỔ, CỬA ĐI

 Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu.

Các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá có liên quan.


HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHỨNG NHẬN HỢP QUY

 Liên hệ tới đơn vị được chỉ định để được tư vấn về sản phẩm.

Điền thông tin vào bản “Đăng ký Chứng nhận”

 Đối với hàng nhập khẩu : Mang hồ sơ lô hàng theo bản đăng ký tới văn phòng chứng nhận (Hợp đồng;Vận đơn;Hóa đơn…)

Thử nghiệm mẫu theo quy chuẩn.

Khi đầy đủ bộ hồ sơ theo đăng ký, cùng với kết quả thử nghiệm mẫu đạt thì văn phòng chứng nhận sẽ cấp “Giấy chứng nhận hợp quy "

Nộp hồ sơ lên Sở xây dựng (tại địa phương) công bố hợp quy.


PHƯƠNG THỨC CHỨNG NHẬN 

  Chứng nhận theo phương thức 5 cho đơn vị sản xuất trong nước.

  Chứng nhận theo phương thức 7 và 8 cho đơn vị nhập khẩu.

  Có thử nghiệm.


THÀNH PHẦN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY CỦA SỔ, CỬA ĐI

Bản công bố hợp quy;

  • Bản mô tả sơ bộ về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (đặc điểm, tính năng, công dụng….).
  • Kết quả thử nghiệm tại phòng thí nghiệm được công nhận hoặc do cơ quan ban hành quy chuẩn chỉ định.
  • Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp đơn vị công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.
  • Kế hoạch giám sát đánh giá định kỳ.
  • Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan.

 

Mọi thắc mắc và khó khăn đối với các vấn đề liên quan tới Chứng nhận hợp quy cửa sổ, cửa đi hãy gọi ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ và được hưởng dịch vụ tốt nhất. 

 

Gọi ngay