Chứng nhận hợp chuẩn

Chứng nhận hợp chuẩn thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời

Hiện tại Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành TCVN 8251:2009 yêu cầu kỹ thuật về thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời. Hoạt động chứng nhận hợp chuẩn thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời là tự nguyện, tuy nhiên để khằng định chất lượng với khách hàng, đấu thầu nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn công tác chứng nhận hợp chuẩn này. Công ty chứng nhận KNA Cert là đơn vị đào tạo, chứng nhận hợp chuẩn trên toàn quốc.

Chi tiết

Chứng nhận CE Marking

CE được viết tắt từ cụm từ “Conformité Européenne” có tên gọi đầy đủ và chính thức là CE Marking.

Chi tiết

Đào tạo - Chứng nhận Hợp chuẩn cột điện bê tông cốt thép ly tâm

Chứng nhận hợp chuẩn cột điện bê tông cốt thép ly tâm với yêu cầu kỹ thuật theo ban hành TCVN 5847:1994 do Bộ khoa học và CÔng nghệ đã ban hành.

Chi tiết

Đào tạo - Chứng nhận Hợp chuẩn ống cống bê tông công trình

Hiện tại Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành TCVN 5847:1994 yêu cầu kỹ thuật về cột điện bê tông cốt thép ly tâm. Hoạt động chứng nhận hợp chuẩn cột điện bê tông cốt thép ly tâm là tự nguyện, tuy nhiên để khằng định chất lượng với khách hàng, đấu thầu nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn công tác chứng nhận hợp chuẩn này.

Chi tiết

Đào tạo - Chứng nhận Hợp chuẩn bê tông tươi

Hiện tại Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành TCVN 9340:2012 yêu cầu kỹ thuật về bê tông tươi. Hoạt động chứng nhận hợp chuẩn bê tông tươi là tự nguyện, tuy nhiên để khằng định chất lượng với khách hàng, đấu thầu nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn công tác chứng nhận hợp chuẩn này.

Chi tiết

Đào tạo - Chứng nhận Hợp chuẩn thiết bị viễn thông

Chứng nhận công bố Hợp chuẩn Thiết bị viễn thông cần có 1 số phương thức và hồ sơ chuẩn bị. KNA Cert là đơn vị uy tín...

Chi tiết

Đào tạo - Chứng nhận hợp chuẩn đèn LED

Để có thể lưu thông sản phẩm đèn LED trên thị trường, bắt buộc các sản phẩm phải thực hiện công bố chứng nhân hợp chuẩn đèn LED. Công ty công bố hợp quy KNA Cert là đơn vị đào tạo, chứng nhận hợp chuẩn đèn LED trên toàn quốc.

Chi tiết

Chứng nhận Bàn ghế học sinh

KNA CERT là tổ chức Đào tạo - Chứng nhận bàn ghế học sinh cho doanh nghiệp. Theo đó, Thông tư hướng dẫn cụ thể tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:...

Chi tiết
Gọi ngay