Đào tạo - Chứng nhận HACCP-Chứng nhận hệ thống

Đào tạo - Chứng nhận HACCP

 Admin

Hiện nay việc xuất nhập khẩu thực phẩm một cách dễ dàng khiến cho chúng ta khó có thể yên tâm về nguồn gốc cũng như sự an toàn của chúng. Do đó chúng ta cần có một hệ thống các tiêu chuẩn và nguyên tắc chung để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tránh được những loại thực phẩm không rõ nguồn gốc. Đây là lý do cho ra đời tiêu chuẩn HACCP 


KNA CERT đã đào tạo và chứng nhận HACCP cho rất nhiều doanh nghiệp, chính vì thế tìm hiểu về HACCP là điều cần thiết, để đơn vị hiểu hơn về HACCP, cũng như có hướng đi cho việc áp dụng.

TỔNG QUAN VỀ HACCP

1. HACCP LÀ GÌ?

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) được hiểu là Hệ thống Phân tích mối nguy và Kiểm soát các điểm tới hạn  ra đời từ thập niên 60 cùng với chương trình vũ trụ của cơ quan NASA Mỹ nhằm ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các phi hành gia. Cho đến nay, việc áp dụng HACCP không phải chỉ đơn thuần là phân tích mối nguy và kiểm soát các điểm tới hạn mà cần phải đảm bảo các điều kiện tiên quyết và chương trình tiên quyết như Quy phạm thực hành sản xuất tốt – GMP, quy phạm thực hành vệ sinh tốt – SSOP.


                

Đào tạo HACCP tại BigC Hà Nội

>>> Hình ảnh hoạt động đào tạo HACCP tại BigC Hà Nội

>>> Hình ảnh hoạt động đào tạo HACCP tại HITEACO


2. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

HACCP có thể được áp dụng ở bất kỳ tổ chức nào có liên quan một cách trực tiếp hoặc gián tiếp trong ngành thực phẩm bao gồm:

 1. Các nông trại, ngư trường và trang trại sữa.
 2. Các nhà chế biến thịt, cá và thức ăn chăn nuôi.
 3. Các nhà sản xuất bánh mì, ngũ cốc, thức uống, thực phẩm đông lạnh hoặc đóng hộp.
 4. Các nhà cung cấp dịch vụ thực phẩm như nhà hàng, hệ thống cung cấp thức ăn nhanh, các bệnh viện và khách sạn và những nhà bán thực phẩm lưu động.
 5. Các dịch vụ hỗ trợ bao gồm lưu trữ và phân phối thực phẩm và cung cấp thiết bị chế biến thực phẩm, phụ gia, nguyên vật liệu, dịch vụ dọn dẹp và vệ sinh và đóng gói


Đào tạo và chứng nhận HACCP, iso 14001, iso 22000, iso 9001

Liên hệ hotline: 093.2211.786

Email: salesmanager@knacert.com

LỢI ÍCH CỦA VIỆC ÁP DỤNG HACCP TẠI DOANH NGHIỆP

1. VỀ MẶT THỊ TRƯỜNG

 • Nâng cao được uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp với khách hàng với việc được bên thứ ba chứng nhận sự phù hợp của hệ thống HACCP.
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao sự tin cậy của người tiêu dùng với các sản phẩm của doanh nghiệp.
 • Phát triển bền vững nhờ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm và cộng đồng xã hội.
 • Cải thiện cơ hội xuất khẩu và thâm nhập thị trường quốc tế yêu cầu chứng chỉ như là một điều kiện bắt buộc.
 • Giảm thiểu các yêu cầu với việc thanh kiểm tra của các đơn vị quản lý nhà nước.
 • Chứng tỏ được cam kết của mình với các đòi hỏi của luật định;
 • Gia tăng niềm tin của khách hàng, người bán lẻ, các cơ quan chính quyền;
 • Nâng cao thương hiệu và có tác dụng hỗ trợ khi có sự đánh giá của các cơ quan thẩm quyền hoặc các bên có quyền lợi liên quan khác.


2. VỀ MẶT KINH TẾ

 • Giảm thiểu chi phí gắn liền với các rủi ro về việc thu hồi sản phẩm và bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng.
 • Giảm thiểu chi phí tái chế và hủy sản phẩm nhờ cơ chế ngăn ngừa phát hiện các nguy cơ về an toàn thực phẩm từ sớm.

3. VỀ MẶT QUẢN LÝ RỦI RO

 • Thực hiện tốt việc đề phòng các rủi ro và hạn chế thiệt hại do rủi ro gây ra.
 • Điều kiện để giảm chi phí bảo hiểm.
 • Dễ dàng hơn trong làm việc với bảo hiểm về tổn thất và bồi thường.
 • Tạo cơ sở cho hoạt động chứng nhận, công nhận và thừa nhận.

 

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, CHỨNG NHẬN HACCP

I. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA HACCP
7 nguyên tắc HACCP cơ bản tóm gọn như sau:

 1. Xác định những mối nguy có ảnh hưởng bất lợi đến an toàn thực phẩm.
 2. Xác định các điểm kiểm soát trọng yếu (CCP).
 3. Thiết lập các ngưỡng tới hạn.
 4. Thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát đảm bảo kiểm soát các CCP
 5. Thiết lập các kế hoạch ứng phó khi các ngưỡng tới hạn bị vượt quá.
 6. Thiết lập hệ thống kiểm tra đánh giá.
 7. Thiết lập bộ hồ sơ và tài liệu HACCP.


II. CÁC BƯỚC TRIÊN KHAI

 1. Lãnh đạo cam kết
 2. Đánh giá và lập kế hoạch
 3. Thiết lập hệ thống HACCP:
  1. Phân tích các mối nguy,
  2. Xác định các điểm kiểm soát tới hạn,
  3. Thiết lập các ngưỡng tới hạn,
  4. Thiết lập hệ thống giám sát các điểm kiểm soát tới hạn,
  5. Thực hiện cơ chế khắc phục, phòng ngừa
  6. Xác lập các thủ tục kiểm tra,
  7. Thiết lập hệ thống tài liệu liên quan đến mọi thủ tục, hoạt động của chương trình HACCP.
 4. Áp dụng hệ thống
 5. Đánh giá, cải tiến
 6. Chứng nhận

 

Gọi ngay